Vznik Rady Európy

05.05.2013

5. mája 1949 predstavitelia desiatich európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nórsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švédsko a Taliansko) v Londýne podpísali "Štatút Rady Európy", teda zmluvu, ktorou založili najstaršiu európsku politickú organizáciu pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Štatút vstúpil do platnosti 3. augusta.
Hlavným cieľom Rady Európy je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov ako xenofóbia, menšiny či ochrana životného prostredia.
Rada Európy ako spoločenstvo krajín vyznávajúcich rovnaké hodnoty pomáha upevňovať stabilitu a demokraciu v Európe podporou politických, legislatívnych a ústavných reforiem. Rada Európy pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou obrany a hospodárskej integrácie. Dnes má 47 členov a sídlom jej Sekretariátu je Štrasburg.

Zobraziť všetky