Týždeň proti rakovine

17.10.2011

Dňa 17. októbra 2011 začala vzdelávacia kampaň "Neodfajčite im detstvo!". Prostredníctvom tejto kampane sa Liga proti rakovine rozhodla osloviť nielen rodičov detí, ale aj mladých ľudí ako budúcich rodičov, mladé ženy a dievčatá, teda matky a budúce matky, vrátane tehotných žien, pretože väčšina žiakov a študentov základných a stredných škôl pri prednáškach o škodlivých účinkoch fajčenia a o zdravom životnom štýle uviedla, že najviac ich pri rozhodovaní o fajčení ovplyvnilo to, že fajčia rodičia a ostatní rodinní príslušníci. Jedným zo spôsobov ako osloviť mladých ľudí a motivovať ich aspoň na jeden deň prestať s fajčením je tiež spojenie slovenských portálov a užívateľov internetu. Prostredníctvom aplikácie umiestnenej v období 17. októbra 2011 do 21. októbra 2011 na niektorých slovenských portáloch sa užívatelia prostredníctvom Facebooku prihlásia k myšlienke prestať fajčiť a stanovia si svoju vlastnú výzvu – „Byť aspoň jeden deň bez cigarety“ (viac na: http://www.facebook.com/ligaprotirakovine). V piatok 21. októbra 2011 sa uskutoční 13-ty ročník „Dňa jabĺk“. V Bratislave, Bardejove, Banskej Bystrici, Trnave, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Trebišove, Partizánskom, Poprade, Lučenci, Nitre, Skalici, Michalovciach, Pezinku, Vranove nad Topľou, Topoľčanoch, Michalovciach, Čadci, Poprade, Kežmarku, Nových Zámkoch, Žiline, Martine, Košiciach a v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine je možné v tento deň stretnúť v popoludňajších hodinách dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí ponúknu možnosť vymeniť cigaretu za jabĺčko.
Zobraziť všetky