Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

19.11.2012

Dnes si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. V roku 2000 tento deň vyhlásila Nadácia ženského svetového summitu. V súčasnosti ho podporuje viac ako 700 organizácií zo 129 krajín celého sveta, medzi ktorými má svoje zastúpenie aj Slovensko.
Počas celého dnešného dňa sa môžete zapojiť do informačnej kampane Stop týraniu detí!, ale aj do verejnej zbierky na podporu preventívnych a vzdelávacích programov v tejto oblasti, na podporu krízových stredísk či na prevádzku Detskej linky záchrany.
Zobraziť všetky