Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

19.11.2011

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí  vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je pripomenúť všetkým, že je nevyhnutné deti chrániť pred rôznymi formami násilia. Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie a zneužívanie detí je mimoriadne závažný problém na celom svete. Je nevyhnutné zvýšiť pozornosť v tejto oblasti na maximum a prijať účinné opatrenia na jeho predchádzanie, riešenie i postihovanie v rodine, v spoločnosti a v štáte i na medzinárodnej úrovni. 
Zobraziť všetky