Svetový deň knihy a autorských práv

23.04.2013

V roku 1995 sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv. Je zameraný najmä na mladú generáciu, u ktorej má podporovať túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitkov, ktoré ponúkajú iba knihy a ich príbehy a zároveň pripomínať dôležitosť a nedotknuteľnosť autorských práv. Oslava tohto dňa je však tiež prejavom úcty k tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.
Zobraziť všetky