Svetový deň kníh a autorských práv

23.03.2011

Podľa UNESCO je 23. apríl Svetovým dňom kníh a autorských práv („World Book and Copyright Day“). Tento deň je oslavou kultúry, vedy, vzdelania a knihy ako najmocnejšieho činiteľa pri rozširovaní poznania a  najúčinnejším prostriedkom na jeho zachovanie. Dátum bol vybraný ako pripomienka dňa kedy zomrel William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra a Inca Garcilaso de la Vega. Tohtoročné heslo sa nesie v duchu skúmania zvrchovanej funkcie kníh pri rozvíjaní kvalitného vzdelávania, ako aj súvislosti medzi publikovaním a ľudskými právami.
Zobraziť všetky