Svetový deň hrania

24.09.2011

Svetový deň hrania („Worldwide Day of Play“) bol  iniciovaný v 2004 v USA so zámerom podnietiť deti a rodičov, aby vypli televízory a počítače a hrali sa, hlavne vonku, v prírode, na čerstvom vzduchu, teda podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Preto sa tento deň spája aj s bojom proti civilizačným chorobám mládeže.  Na Slovensku sa prvýkrát oslavoval v 2010. Jeho cieľom je propagovať význam hrania a hier v živote detí, ale aj dospelých, osobitne hier spoločenských. Aj na Slovensku je potrebné propagovať možnosti vytvárania a harmonického využívania voľného času, vrátane využívania detských ihrísk na sídliskách, v obciach a v mestách, pri školách, a tým tiež prispieť k vytváraniu priateľských kolektívov.
Zobraziť všetky