Svetový deň detí

20.11.2011

V roku 1954 UNICEF  20. november vyhlásil za Svetový deň detí (“Universal Children's Day”) ako pripomenutie si prijatia Deklarácie práv detí. 
Na Slovensku je známejší  Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje 1. júna, Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením zo dňa 14. decembra 1954 odporúčalo, aby Dňom detí bol 20. november. V tento deň si pripomíname nielen prijatie Deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959, ale aj prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989.
Zobraziť všetky