Slovensko a OSN

19.01.2014

19. januára 1993 prijali Slovenskú republiku do OSN a pred jej budovou v New Yorku vztýčili slovenskú vlajku.

Členom OSN sa môže stať každý štát, ktorý prijme záväzky obsiahnuté v  Charte. O prijatí nového člena rozhoduje Valné zhromaždenie na  odporúčanie Rady bezpečnosti. Najdôležitejšími dokumentmi OSN sú Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd a Medzinárodná Charta OSN.

Zobraziť všetky