Rada OSN pre ľudské práva schválila rezolúciu o novom Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa

17.06.2011

Dňa 17. júna 2011 Rada OSN pre ľudské práva prijala  rezolúciu, ktorou schválila návrh novej medzinárodnej zmluvy – Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa. Protokol vytvára procedúru sťažností umožňujúcu deťom alebo ich zástupcom obrátiť sa na Výbor pre práva dieťaťa v prípade porušenia práv zaručených Dohovorom o právach dieťaťa. Ide o významný krok smerom k skvalitneniu ochrany práv dieťaťa na medzinárodnej úrovni. Aby protokol mohol byť otvorený na podpis, musí ho ešte schváliť Valné zhromaždenie OSN. Zaoberať sa ním má na svojom 66. zasadnutí na jeseň tohto roku. Rozhodnutím Rady OSN pre ľudské práva sa na jej pôde uzavrela niekoľkoročnú iniciatívu za prijatie protokolu, ktorú koordinovalo Slovensko.
Zobraziť všetky