Potrebuješ poradiť?

S mnohými otázkami sa na nás už Tvoji vrstovníci obrátili. Najčastejšie sa opakujúce otázky a odpovede sme rozdelili podľa oblastí, ktorých sa týkajú, preto si najskôr prečítaj naše skoršie rady v jednotlivých rubrikách.

Táto stránka je určená len pre deti, ktoré sa svojich práv domáhajú ťažšie ako dospelí. Na stránke www.detskymbudsman.sk komunikujeme s deťmi a usilujeme sa usmerniť ich
pri riešení záležitostí, ktoré ich trápia. Na úradné riešenie záležitostí a preskúmavanie podnetov v konkrétnych veciach slúži stránka verejného ochrancu práv – www.vop.gov.sk.  

Deti, so svojimi otázkami sa na nás môžete obrátiť vyplnením formulára. Odpovieme vám na e-mail, z ktorého nám svoju otázku odošlete. Odpovede nezverejňujeme.

Naším úmyslom je zachovať vašu anonymitu a ochranu vašich osobných údajov a súkromia. Aj preto by sme vás radi požiadali, aby ste nám pri vypĺňaní formulára neuvádzali konkrétne informácie o sebe (tzv. osobné údaje), teda informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať (ako napr. meno a priezvisko s adresou). Postačí, keď nám uvediete iba  svoje krstné meno alebo prezývku a e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme odoslať našu odpoveď.

Meno alebo prezývka či iné označenie, pod ktorým nájdeš svoju otázku a odpoveď k nej
(nesmie ísť o hanlivé, zosmiešňujúce a vulgárne označenie):

E-mail

Ak chceš, uveď svoj vek či región, z ktorého pochádzaš:


Priestor pre Tvoju otázku či problém:Upozornenie:
aby sme mohli zaslať odpoveď na Tvoju otázku, je nevyhnutné, aby si správne zadal e-mailovú adresu, na ktorú Ti má byť odpoveď doručená.