Vieš, že sa na verejnú ochrankyňu práv môžeš s problémom obrátiť aj Ty?

Na verejnú ochrankyňu práv sa môže obrátiť  každý (teda nielen dospelí, ale aj deti, Slováci aj cudzinci, zdraví i ľudia so zdravotným postihnutím, pracujúci aj nezamestnaní...), kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné ľudské práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Orgánmi verejnej správy sú napr. Sociálna poisťovňa, úrady práce, správa katastra, ministerstvá a pod. Pokiaľ si nebudeš istý, či by Tvoj problém mohla verejná ochrankyňa práv riešiť, môžeš si prečítať niečo o jej pôsobnosti na stránke www.vop.gov.sk.


Ako môžeš podať podnet?

Všetky informácie o tom, čo by mal obsahovať podnet, ako ho môžeš podať, nájdeš na stránke: www.vop.gov.sk/postup-pri-podavani-podnetu