Kto je ombudsman?

  • Ombudsman je človek, ktorý koná v záujme iných. Pomáha iným ľuďom chrániť ich práva a slobody v konaní pred úradmi.

Trochu histórie

  • Kolískou „ombudsmanov“ je Švédsko, ale podobný systém kontroly fungoval už dávno predtým v islamskom svete (v Turecku) či v Číne.

Súčasnosť

  • Ombudsmana má v súčasnosti mnoho krajín sveta i Európska únia. Poznajú ho nielen v Európe, ale aj v Amerike, v Afrike, v Ázii i v Austrálii.

Ombudsman na Slovensku

Jeho oficiálne pomenovanie je verejný ochranca práv.

V čom pomáha ombudsman:

  • chráni základné práva a slobody (nájdeš ich v Ústave a v medzinárodných dohovoroch -  viac na: www.vop.gov.sk/zakladne-prava-a-slobody),
  • pomáha vtedy, keď slovenské úrady nesprávne konali alebo rozhodli, alebo keď nekonali a konať mali (viac na: www.vop.gov.sk/posobnost-vop),
  • uplatňuje „nežné právo“. To znamená, že nevydáva rozhodnutia, neprikazuje, neukladá tresty či pokuty, ale svojou autoritou, argumentáciou a presvedčovacou schopnosťou pôsobí na úrady, aby konali podľa práva.

    Viac nájdeš na: www.vop.gov.sk/vznik-a-vyvoj-v-slovenskej-republike


Viac nájdeš na : www.vop.gov.sk/historia