Mesto pre deti

19.10.2011

Sieť európskych miest pre deti („The European Network Cities for Children“) usporadúva 4. ročník Európskej ceny kvality „Mesto pre deti roku 2012“. Európske mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi môžu do súťaže prihlásiť svoje uskutočnené projekty z oblasti plánovania priateľského prostredia pre deti, na ktorých sa mohli spolupodieľať spolu s mestom aj iné subjekty a inštitúcie. Medzinárodná porota slávnostne vyhlási výsledky tohto ročníka dňa 14. mája 2012. V predchádzajúcich ročníkoch boli ocenené mestá Darmstadt (Nemecko), Malmö (Švédsko), Zurich (Švajčiarsko), Gothenburg (Švédsko), Liverpool (Veľká Británia), Mníchov (Nemecko),  Cádiz (Španielsko), Gelsenkirchen (Nemecko), Antverpy (Belgicko) a Birmingham (Veľká Británia). Špeciálne uznanie v rámci Európskej ceny kvality v súťaži „Mesto pre deti“, do ktorej sa spoločne zapojili aj eSlovensko o.z. a mesto Prešov, získal tiež slovenský animovaný seriál OVCE.sk. Viac informácii je možné získať na http://www.citiesforchildren.eu/.
Zobraziť všetky