Medzinárodný mesiac školských knižníc

01.10.2011

Medzinárodný mesiac školských knižníc („International School Library Month“) bol vyhlásený pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc („International School Library Day“) v roku 2008. Prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva („International Association of School Librarianship“) James Henri, vyhlásil, že si školskí knihovníci môžu zvoliť jeden deň, týždeň alebo dokonca celý mesiac október, ktorý by venovali oslavám školských knižníc. Jeho súčasťou je už dnes aj česko-slovenský projekt, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou, čo môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v druhej krajine.
Zobraziť všetky