Medzinárodný deň učiteľov

05.10.2011


Deň  5. október je Medzinárodným dňom učiteľov („World Teachers' Day“). Vyhlásený bol UNESCO-m v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola v tento deň v roku 1966 podpísaná. Jeho cieľom je získať aj v prospech budúcich generácií podporu širokej verejnosti za zabezpečenie všetkého potrebného preto, aby mohli učitelia čo najlepšie spĺňať svoje poslanie, a tiež oceniť význam a zásadný prínos učiteľov k vzdelávaniu a rozvoju spoločnosti.
Na Slovensku si pripomíname Deň učiteľov dňa 28. marca ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komenského.
Zobraziť všetky