Medzinárodný deň školských knižníc

22.10.2012

Kedy ste boli naposledy v knižnici? A viete, že práve dnes je Medzinárodný deň školských knižníc? Prvýkrát ho vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Bolo to v roku 1999 a odvtedy sa koná každý rok vo štvrtý októbrový pondelok.
Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc znie: "Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti".
Zobraziť všetky