Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi

26.06.2012

26. jún vyhlásilo za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987. Tento deň je ďalšou príležitosťou z príležitostí podporiť protidrogovú kampaň.
Zobraziť všetky