Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi

26.06.2011

26. jún vyhlásilo za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi  Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987. Tento deň je ďalšou príležitosťou podporiť protidrogovú kampaň.
Zobraziť všetky