Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

23.09.2013

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi bol vyhlásený v januári 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v bangladéšskej Dhake. Ženy a deti sa stávajú obeťami násilia vo vojne, ale aj počas mieru, v spoločnosti a  v štáte, aj v rodine. Tento deň je jednou z príležitostí upozorniť na potrebu prevencie a zvýšenia informovanosti verejnosti v tejto oblasti, ako aj upozorniť na potrebu zefektívnenia pomoci obetiam násilia.
Zobraziť všetky