Medzinárodný deň nezvestných detí

25.05.2012

Deň 25. máj za Medzinárodný deň nezvestných detí vyhlásil v roku 1983 prezident USA Ronald Regan a o tri roky neskôr sa k tomuto vyhláseniu pripojila Kanada. Vtedy bola za medzinárodný symbol tohto dňa prijatá modrá nezábudka a postupne sa začali pridávať aj ostatné krajiny.
Zobraziť všetky