Medzinárodný deň nezvestných detí

25.05.2011

Deň 25. máj za Medzinárodný deň nezvestných detí vyhlásil v roku 1983 prezident USA Ronald Regan. V roku 1986 sa k vyhláseniu 25. mája za Medzinárodný deň nezvestných detí pripojila Kanada, kde bola za jeho medzinárodný symbol prijatá modrá nezábudka. Postupne sa pridávali viaceré krajiny. V tento deň si v tomto roku pripomína svoje 10. výročie vzniku Európska federácia pre nezvestné a sexuálne vykorisťované deti („Missing Children Europe“ – „MCE“), ktorá zastupuje organizácie z 18 krajín Európy a prezentuje aj linku „116 000“ pre nezvestné a hľadané deti v celej Európe. Medzinárodný deň detských liniek sme si pripomenuli dňa 17. mája. „Child Helpline International“ („CHI“) je celosvetovou sieťou detských liniek, ktorá aktuálne vyvíja aktivity pre deti v 133 krajinách sveta.
Zobraziť všetky