Medzinárodný deň mládeže

12.08.2011

Generálne zhromaždenie OSN dňa 17. decembra 1999 rezolúciou schválilo odporúčanie prijaté na Svetovej konferencii ministrov zodpovedných za mládež v Lisabone v dňoch  8. až 12. augusta 1998 vyhlásiť 12. august za Medzinárodný deň mládeže. Zhromaždenie zároveň odporučilo organizovať informačné aktivity na podporu tohto dňa a propagácie Svetového programu aktivity pre mládež. V tento deň mládežnícke organizácie organizujú koncerty, workshopy a rôzne kultúrnych a iné podujatiach, vrátane podujatí s cieľom upozorniť na globálne problémy.
Zobraziť všetky