Medzinárodný deň mieru

21.09.2013

Ľudia na celom svete si dnes pripomínajú Medzinárodný deň mieru, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z roku 2001. Má to byť deň prímeria a nenásilia. V tento deň v sídle OSN v New Yorku už tradične zvoní „Peace Bell“, teda Mierový zvon, ktorý odliali z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov. Na boku zvona je napísané „Long live absolute world peace“ - Nech žije úplný svetový mier.
Zobraziť všetky