Medzinárodný deň dobrovoľníctva

05.12.2012

Vedeli ste, že skratka MDD neznamená iba Váš obľúbený Medzinárodný deň detí? Presne takú istú skratku má totiž aj Medzinárodný deň dobrovoľníctva, ktorý si pripomíname 5.decembra.

Vyhlásila ho OSN v roku 1985, aby upozornila na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke komunity a  organizácie. O 5 rokov neskôr prijala Medzinárodná asociácia dobrovoľníckeho úsilia (International Association of Volunteer Effort) aj Všeobecnú deklaráciu dobrovoľníctva. Asociácia sa zameriava na propagáciu a posilnenie dobrovoľníctva po celom svete a v súčasnosti zastrešuje sieť organizácií, ale aj jednotlivcov, vo viac ako 100 krajinách.

MDD logo

Podľa Všeobecnej deklarácie je dobrovoľníctvo založené na osobnej motivácii a individuálnom rozhodnutí. Je to forma podpory aktívnej občianskej účasti a záujmu o rozvoj komunity, zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života.
Dobrovoľníctvo posilňuje ľudskú solidaritu a prispieva k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta.

 
Zobraziť všetky