Medzinárodný deň detí

01.06.2012

Medzinárodný deň detí sa na Slovensku prvýkrát oficiálne oslavoval 1. júna 1952. Jeho myšlienka však vznikla ešte v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, kde zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Cieľom dospelých pri príležitosti MDD je urobiť deťom radosť, ale tiež poukázať na problémy detí vo svete a hľadať ich riešenia.
Zobraziť všetky