Medzinárodný deň detí

01.06.2009

Ahoj! Vieš, že Medzinárodný deň detí (MDD) sa oslavuje v mnohých krajinách sveta? Táto myšlienka vznikla v roku 1925 v Ženeve vo Švajčiarsku, kde sa konala Svetová konferencia pre blaho detí. Zástupcovia 54 krajín na tejto konferencii schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Medzinárodný deň detí oslavujú v Amerike (prvý-krát už v roku 1925 v San Franciscu), v Európe (v krajinách bývalého socialistického bloku vrátane Slovenska až od roku 1952), ale napríklad aj v Kórei, kde na rozdiel od iných krajín slávia tento sviatok 5. mája.

(Zdroj: Wikipédia, slobodná encyklopédia)
Zobraziť všetky