Medzinárodný deň boja proti chudobe

17.10.2011

Dňa 17. októbra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti chudobe. Oficiálne bol uznaný Organizáciou spojených národov v roku 1992. V tento deň sa už v roku 1987 v Paríži vo Francúzsku približne 100.000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta zhromaždilo na Trocadéro na výzvu Josepha Wresinského (1917-1988), zakladateľa medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet, na počesť obetí chudoby, hladu, násilia a strachu a s cieľom vyvinúť tlak na štát a spoločnosť, aby zabezpečili rešpektovanie ľudských práv, keďže „kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou".
Zobraziť všetky