Medzinárodný deň bez násilia

02.10.2011

Dňa 2. októbra, v deň  narodenín Mohandas Gandhi, si pripomíname  Medzinárodný deň  bez násilia.  Generálne zhromaždenie OSN  hlasovalo dňa 15. júna 2007 za ustanovenie 2. októbra ako Medzinárodného dňa bez násilia. Uznesenie valného zhromaždenia žiada všetkých členov OSN pripomínať  si tento deň a šíriť posolstvo „nenásilia“, okrem iného prostredníctvom vzdelávania a informovania verejnosti. 
Zobraziť všetky