Európske fórum o právach dieťaťa

15.11.2012

Európska komisia aj tento rok zorganizovala už tradičné Európske fórum o právach dieťaťa. 13. a 14. novembra sa v Bruseli stretli odborníci na túto oblasť nielen z európskych inštitúcií (Európsky parlament, Európska komisia), ale aj z oblasti súdnictva a polície, nezávislých a ombudsmanských inštitúcií na ochranu práv dieťaťa, ako aj predstaviteľov tretieho sektora. Svojho zástupcu tam mala aj slovenská Kancelária verejného ochrancu práv.
Už 7. ročník fóra sa venoval predovšetkým tomu, ako pomôcť ochrane práv dieťaťa v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. 
Zobraziť všetky