Európska komisia poslednýkrát vyzvala 14 členských štátov, aby aktivovali linku pomoci pre nezvestné deti 116 000

17.11.2010

Európska komisia dňa 17. novembra 2010 poslednýkrát vyzvala 14 členských štátov EÚ, aby čo najskôr aktivovali európsku linku pomoci pre nezvestné deti 116 000. Linka predstavuje jediné číslo k dispozícii pre nezvestné deti a ich rodičov, aby kdekoľvek v EÚ mohli požiadať o pomoc. Jediná linka pre deti aj rodičov umožní, aby v prípade, že sa nachádzajú mimo domova, napríklad na rodinnej dovolenke, a  sú v núdzi, dostali pomoc. V prijatej správe Komisia zhrnula situáciu v  členských štátoch, navrhla spoločné minimálne kvalitatívne požiadavky na túto službu v EÚ a dala členským štátom poslednú príležitosť, aby sprevádzkovali linku, inak Komisia zváži právne opatrenia. 

Viac:  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1513&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en
Zobraziť všetky