Dohovor o právach dieťaťa

20.11.2013

Valné zhromaždenie OSN prijalo 20. novembra 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý je vyjadrením presvedčenia, že všetky deti na celom svete potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť garantovanú zvláštnym zákonom. Tento dokument postupne ratifikovalo 193 krajín, a tým sa  stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii. Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a s ostatnými článkami Dohovoru.

Oveľa viac informácií, ale aj samotný Dohovor a ostatné dokumenty nájdete aj na tejto internetovej stránke TU.
Zobraziť všetky