Deň Ústavy Slovenskej republiky

01.09.2013

Štátnym sviatkom si dnes na  Slovensku pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu - Ústavy SR. Slovenská národná rada (SNR) ju prijala 1. septembra 1992 na  piatej schôdzi. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti boli 16 a štyria sa zdržali. Ústavu SR  slávnostne podpísali 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar. 

Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu.

Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako jeden zo  základných princípov právneho štátu. Na jej základe zákonodarnú moc v  SR reprezentuje Národná rada SR, výkonnú moc vláda a prezident a  súdnu moc Ústavný súd SR a nestranné a nezávislé súdy. Jej väčšia časť vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Samostatný štát vznikol po rozdelení česko-slovenskej federácie. Predchádzalo tomu prijatie Deklarácie SNR o  zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992, následne sa  predstavitelia vládnucich strán dohodli na rozdelení federácie.
Zobraziť všetky