Zúčastnili sme sa podujatia „Počúvajme sa lepšie!“

20.11.2014

Naša právnička Janka Milan Laššáková sa zúčastnila podujatia "Počúvajme sa lepšie!", ktoré zorganizoval UNICEF pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.

So žiakmi a učiteľmi zo základných škôl sme hovorili o právach detí a skúsenostiach s ich porušovaním, o šikane na škole či rodinných problémoch. 

Dohovor je podpísaný už 25 rokov, ako to však vnímajú deti, čo je potrebné zmeniť, aby práva fungovali?
Zobraziť všetky