Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovnom stretnutí koordinátorov projektu ENYA v Paríži

26.02.2010

V dňoch 26. – 27. februára 2010 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila prvého pracovného stretnutia koordinátorov projektu ENYA, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Celkovo sa do projektu ENYA (elektronické fórum pre mladých spolupracovníkov ombudsmanských inštitúcií) sa zapojilo 22 členov Európskej siete detských ombudsmanov. Pracovné stretnutie sa konalo v Paríži.

Prvý deň rokovania bol venovaný cieľom projektu a otázkam technických a funkčných vlastností elektronického fóra pre mládež. Fórum, ktoré bude slúžiť ako komunikačný modul zúčastnených partnerov nebude prístupné verejnosti. Bude zložené zo štyroch základných častí: prezentácia panelu mladých, priestor pre koordinátorov, diskusné fórum a rôzne.

Druhý deň bol predmetom rokovania koordinátorov výber tém, o ktorých budú deti diskutovať. Medzi aktuálne témy boli zaradené vzdelanie, násilie, súkromie a internet a téma zdravia. Podľa záujmu detí budú v rámci tém vytvárané jednotlivé podtémy.

Fórum bude oficiálne spustené 7. apríla 2010, kedy môžu deti začať na portál aktívne prispievať.
Zobraziť všetky