Zapojte sa do dotazníkového zisťovania pre deti a mládež na tému „Súdnictvo priateľské k deťom“

05.03.2010

Skupina špecialistov Rady Európy pre oblasť priateľskosti súdnictva k deťom zverejnilo dotazník, ktorý obsahuje veľa otázok spojených s postavením detí v súdnom konaní.

Máš menej ako 18 rokov a chceš sa zapojiť do dotazníkového zisťovania? Môžeš tak urobiť priamo na stránke Rady Európy, kde je dotazník zverejnený v anglickom jazyku s možnosťou priameho zaslania:

http://www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/News/Childfriendlyjustice/Survey_child_friendly_justice_en.asp

Ak uprednostňuješ slovenský jazyk, Kancelária verejného ochrancu práv pripravila dotazník aj v slovenskej mutácii. Môže Ti poslúžiť ako pomôcka pri vypĺňaní anglickej verzie alebo môžeš dotazník vyplniť v slovenskom jazyku a tento potom zaslať na spracovanie nám najneskôr do 24. marca 2010 poštou na adresu:

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24 

alebo elektronicky priamo po vyplnení a uložení na adresu: sekretariat@vop.gov.sk.

Súbor nazvite alebo do predmetu správy uveďte: Dotazník – deti a súdnictvo.

Upozornenie: Pri otváraní súboru v prílohe sa Ťa MS Word spýta, či chceš ako užívateľ povoliť makrá. Je dôležité ich povoliť, aby si mohol v dotazníku vyznačiť odpovede priamo do vyznačených checkboxov. Povoliť makrá môžeš aj cez Nástroje – Makrá – Zabezpečenie.
Otváranie dokumentu môže v závislosti od rýchlosti PC trvať aj niekoľko sekúnd až minútu.
 

Príloha – Dotazník
Zobraziť všetky