ZÁKON SEGREGÁCIU ZAKAZUJE, NO V ŠKOLÁCH STÁLE PRETRVÁVA

10.07.2018

Prieskum kancelárie zameraný na prijatie opatrení zlepšujúcich vzdelávací systém, ktorý bol ukončený v máji, poukazuje na pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu v školách. Od roku 2014 nás za to kritizuje aj Európska komisia a ak sa stav nezlepší, hrozí nám žaloba. Školská reforma nepriniesla evidentnú zmenu a ukončenie segregácie, a to aj napriek tomu, že školský zákon ju vyslovene zakazuje. Dôvodom je aj fakt, že jeho porušovanie nie je nijakým spôsobom sankcionované.

Zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie v školách, bez sankčného mechanizmu, verejná ochrankyňa práv nepovažovuje za dostatočné riešenie. Sankcie za porušovanie zákazu by mohli napomôcť, aby sa v praxi dôsledne rešpektoval. S diskrimináciou a segregáciou v školách súvisia viaceré problémy, akými sú napríklad nevhodné diagnostické praktiky, chýbajúce povinné predškolské vzdelávanie či nedostatok pedagogických asistentov.

Viac v článku.
Zobraziť všetky