Verejná ochrankyňa práv želá všetkým deťom úspešný štart do nového školského roka

02.09.2015

Verejná ochrankyňa práv želá všetkým deťom, aby im chuť a elán vzdelávať sa vydržala počas celého školského roka a tiež verí, že všetky deti na Slovensku budú mať zabezpečené rovnocenné podmienky a prístup k vzdelaniu s prihliadnutím na ich individuálne potreby. Lebo len vtedy, keď všetkým deťom nebude zasahované do ich práva na vzdelanie, sa na Slovensku podarí budovať vzdelanú, a teda aj lepšiu spoločnosť.

Ak by ste počas roka, milé deti, mali akékoľvek otázky aj z prostredia školy, ktoré by Vás trápili a chceli by ste sa poradiť, kedykoľvek sa môžete obrátiť na verejnú ochrankyňu práv. Občas príde za Vami na školu, ako to vidieť aj na fotke zo základnej školy v Žiline, ale vždy sa môžete na ňu obrátiť prostredníctvom našej stránky www.detskyombudsman.sk. Kolegovia Vám, samozrejme anonymne, radi odpovedia, podporia Vás a nasmerujú ako naložiť s vašimi situáciami do 24 hodín, resp. do 48 hodín.

FOTO: Kancelária Verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky