Verejná ochrankyňa práv navštívila tábor Očkolandia

14.08.2015

V tábore Očkolandia v Tajove sa toto leto striedali 4 turnusy po 180 detí z detských domovov a reedukačných centier, ktoré nemali to šťastie a ani cez leto sa nedostali k svojím rodinám alebo k ľuďom, ktorí by si ich zobrali aspoň na obdobie prázdnin. Počas  augustovej návštevy verejnej ochrankyne práv jej deti pripravili krátky program, aby jej ukázali, ako to v ich tábore vyzerá.

Na spoločnej diskusii spolu hovorili o detskom ombudsmanovi, rôznych životných situáciách, ale aj podmienkach v zariadeniach, v ktorých sú umiestnené, vrátane dostatku stravy. Práve poukázania na nedostatok jedla vzbudil minulý rok veľký záujem o deti z reedukačných centier. Hoci tento problém sa podarilo odstrániť, systémové chyby reedukácie, na ktoré verejná ochrankyňa práv upozorňuje, zostali. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová verí, že týmito systémovými chybami sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude čoskoro zaoberať, pretože štát nesie zodpovednosť za deti umiestnené v ústavnej starostlivosti na základe jeho vlastného rozhodnutia.

Očkolandia združuje ľudí, ktorých spája spoločná túžba urobiť niečo pre opustené deti, ktoré často stoja na okraji záujmu spoločnosti. Nosnou myšlienkou Očkolandie je motto:“ Ak aj čo len jednému dieťaťu z detského domova pomôžeme zmeniť život, alebo ho naučíme pravým a skutočným hodnotám, tak naša práca a úsilie má zmysel.“


FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky