Verejná ochrankyňa práv diskutovala so študentmi z Hlohovca o ich právach

17.05.2017

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa popri vybavovaní podnetov a práci na prieskumoch venuje aj stretnutiam s mladými ľuďmi, s ktorými diskutuje o ich základných právach a slobodách. O tom, že ľudské práva nie sú len akési teoretické záväzky na papieri, ale ich obsah sa priamo dotýka bežného života každého z nás, diskutovala so študentmi z Gymnázia v Hlohovci. Študenti absolvovali debatu počas ich výletu do Bratislavy priamo v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv. Na návšteve v kancelárii sa dozvedeli, že verejný ochranca práv má pôsobnosť aj k školám. S ochrankyňou hovorili napríklad o kamerách v triedach, ale aj  o školských poriadkoch, ktoré môžu zasahovať do základného práva na dôstojnosť.

Právničky Lenka Bodnárová (prvá zľava) a Petra Fűkőová študentom priblížili témy na konkrétnych podnetoch, v ktorých verejná ochrankyňa práv  konštatovala porušenie práv, napríklad, keď škola predpisovala žiakom dĺžku vlasov. So študentmi hovorili aj o postupe polície, študentov zaujímal prípad mladej vodičky pochádzajúcej neďaleko od Hlohovca, ktorú policajti potom, čo sa vzdala a nekládla odpor, kopali. Študenti bystro vnímali, po ktorý moment bol zásah zverejnený v médiách v poriadku, a od ktorého momentu už nie. Mladých hostí zaujímali aj podnety o súdoch a úradoch práce, o životnom prostredí aj bezbariérovosti. Mária Patakyová verí, že osvetou medzi mladými sa môže účinne brániť tomu, aby sa slobodní mladí ľudia v slobodnej spoločnosti utiekali k neslobodným, extrémistickym myšlienkam.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky