VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV OCENILA ZÁUJEM MLADÝCH ĽUDÍ O ĽUDSKÉ PRÁVA NA OLYMPIÁDE ĽUDSKÝCH PRÁV

16.04.2018

Koncom minulého týždňa vyvrcholil 20. ročník Olympiády ľudských práv, do ktorej sa každoročne zapájajú študenti a študentky stredných škôl z celého Slovenska. Keďže vzdelávanie v ľudskoprávnej problematike považujemE za mimoriadne dôležité, ombudsmanka sa rozhodla vyhlásiť v rámci olympiády tému ohrozenia ľudských práv extrémizmom, ku ktorej sa stredoškoláci mohli vyjadriť vo svojich úvahách. Do olympiády sa zapojilo 64 súťažiacich, z ktorých 17 si vybralo spomínanú tému a spracovalo ju do eseje. Záujem mladých ľudí o ľudské práva si verejná ochrankyňa práv veľmi váži a víťazom a víťazkám osobne zagratulovala k úspechu.

Počas dvoch dní olympiády mali mladí ľudia za úlohu vyjadriť aj svoj postoj k modelovým prípadom, v ktorých by mohlo dochádzať k zasahovaniu do ľudských práv. Jeden z nich sme pripravili aj my v kancelárii. Zaujímalo nás, aký je ich názor na situáciu v Žiline, kde bola možnosť detí dopravovať sa zadarmo podmienená tým, či ich rodičia platia za smeti. Z toho dôvodu nemohli všetky deti využívať bezplatnú hromadnú dopravu, a niektoré sa preto nemohli dostať do školy. Väčšina mladých ľudí správne vycítila, že ide o zásah do práva detí na ich vzdelanie. Na problém sme upozorňovali začiatkom roka, viac sa dočítate tu: https://bit.ly/2HvYh0J.

Študenti a študentky s nadšením a zápalom pre ľudské práva okrem iného podotkli, že by uvítali, keby školy venovali väčšiu pozornosť témam spojeným s ľudskými právami. Vzhľadom na to, že poznať základné práva a slobody je veľmi podstatné pre každého z nás,  s týmto názorom môžeme len súhlasiť.
Zobraziť všetky