Užite si svoje právo na prázdniny

29.06.2012

Milí mladí priatelia, verte, že vysvedčenia, ktoré si dnes nesiete domov a známky na nich, nie sú iba hodnotením Vás, Vášho snaženia a Vašich vedomostí. Je to do veľkej miery aj obraz všetkých ľudí okolo Vás, rodičov, učiteľov i celej spoločnosti. Vysvedčenie je výsledkom hodnotenia a hodnotenie je kúsok z dospeláckeho sveta vo Vašich životoch. Ten veľký svet kladie na všetkých veľké a vážne požiadavky, a my Vám preto želáme, aby ste si svoje právo na prázdniny naozaj poriadne užili a dospelácke starosti zahoďte do kúta, presne tak, ako dnes školskú tašku , žiacke knižky a úlohy. A rodičom pošepnite, že to najlepšie, čo môžu pre svoje deti urobiť, je nechať ich byť deťmi a užívať si to. Lebo cesta k silnej a zrelej dospelosti vedie hlavne cez šťastné detstvo. Krásne prázdniny všetkým :-)
Zobraziť všetky