Ty, spoločnosť a štát

Aj keď sa možno cítiš sám, si súčasne časťou veľkého celku. Máš v ňom svoje miesto, práva aj povinnosti. Všetko sa počíta – dobré aj zlé. Pri prvých krokoch vo veľkom svete formulárov, presných postupov, ale aj zodpovednosti a trestov Ti ponúkame zopár rád.

ty spolocnost a stat