Ty a zdravie

Môže dieťa, ktoré nedovŕšilo ešte16 rokov navštíviť lekára bez doprovodu rodiča?“
Pilka, Žiar nad Hronom

Ahoj,
zdravotnú starostlivosť zákon charakterizuje ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu (výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany zdravia ľudí, vyhľadávanie príčin chorôb), dispenzarizáciu (systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu), diagnostiku (zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu, určenie závažnosti poruchy zdravia, určenie choroby), liečbu (vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby), biomedicínsky výskum (získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku), ošetrovateľskú starostlivosť (zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou) a pôrodnú asistenciu. Niečo z vyššie uvedeného je vždy cieľom pri návšteve lekára. Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci zdravotník povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (poskytnúť poučenie):
a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len "zákonný zástupca"), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len "osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas") a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas dáva:
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas. Takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.
Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
Zhrnutie: pri bežnej návšteve lekára je potrebné, aby bol s maloletým dieťaťom prítomný jeho zákonný zástupca, a to najmä za účelom poskytnutia informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Aspoň podľa zákona.

právnička Marcela

„Dobrý deň :) potrebujem poradiť ohľadom interupcie. Mám 15 rokov, 22.2. budem mať 16 a chcem vedieť či potrebujem len súhlas rodiča keď mám 15 alebo aj jeho prítomnosť :) ďakujem“
Ivuška

Ahoj, Ivuška,
podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva, ak pre umelé prerušenie tehotenstva je potrebný súhlas zákonného zástupcu alebo toho, komu bola tehotná žena zverená do výchovy, uvedie svoj súhlas v zdravotníckej dokumentácii alebo zašle overený súhlas, ktorý sa k nej pripojí. O umelom prerušení tehotenstva vykonanom na žiadosť ženy vo veku od 16 do 18 rokov bez meškania vyrozumie zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do výchovy, ústne alebo písomne do vlastných rúk. Vyrozumenie sa zaznačí do zdravotníckej dokumentácie.
Ivuška, ide o veľmi vážny krok, odporúčam Ti dobre si ho zvážiť po zistení všetkým informácií.

právnička Henrieta


"Ahoj,pisete,ze stranka je urcena detom,mam sice uz 21rokov,som studentkou,tak svojim sposobom som dieta a budem velmi rada keby ste mi odpovedali...Som studentkou v USA,teraz v septembri som nastupila,som v USA od aprila,moji rodicia za mna uhradzali zdravotne poistenie na Slovensku,teraz ma boli odhlasit,ze som mimo Slovenska a tiez ako samoplatca,to bola ciastka,ktora zatazila ich rozpocet...zdravotna poistovna ma odhlasila...ked pridem na Slovensko znova sa prihlasim...v Usa si zdravotne poistenie este neplatim,uvidim musim si okolo toho este viac pozistovat,ale viem,ze zo zakona nemusim byt poistena ako tomu je na Slovensku...cize moja otazka je,ked pridem naspat na Slovensko,budem si musiet uhradit zato obdobie co som bola vycestovana,ked si nebudem platit zdravotne poistenie v USA,musim mat nejake poistenie vobec?Dakujem pekne,dufam,ze som to dostatocne vysvetlila a pochopili ste ma...pekny den prajem."
Veronika F.


Milá Veronika,
keďže si neuviedla všetky rozhodujúce skutočnosti, vyberám ustanovenia zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.), ktoré by sa Ťa ako študentky mohli týkať. Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. To neplatí, ak:
a) je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine a na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Ešte by som chcela uviesť, že podľa zákona o zdravotnom poistení štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie za nezaopatrené dieťa, ktorým je okrem iných prípadov dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu. Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na roveň štúdia na stredných a vysokých školách.
Za nezaopatrené dieťa sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia.
Na tejto adrese nájdeš aj tlačivo na posúdenie štúdia v zahraničí a informáciu o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť.


právnička Petra


"co mam prosim vas robit ked si ublizujem na zdravi. aj som stym isty cas prestala a aj ked ma to tahalo spravit odolala som ale neskor som to zase spravila. raz som skusila teda chcela spachat tymto sposobom samovrazdu ale neslo to. akoze uz nemam v plane spachat samovrazdu ale prosim vas poradte mi ako mam stymto prestat ked ma to niekedy take po mojom nazvane abstinecne priznaky :)? ze ma taha ublizit si? viem ze pevna vola ale ci bi ste vedeli aj nieco ine (ide o rezanie do ruky. Na miesto medzi plecom a laktom ale uz ma to taha aj na zili)"

Milá ...,
obrátila si sa na nás s problémom, ktorý nie je jednoduchý, ale chcem Ťa ubezpečiť, že sa s ním určite dá niečo urobiť. U mladých ľudí v Tvojom veku sa tento problém vyskytuje častejšie, ako si myslíme.
Tým, ktorí majú problémy so sebapoškodzovaním, alebo poznajú takého človeka vo svojom blízkom okolí,  odporúčam preštudovať si  o sebapoškodzovaní viac informácií, napr. webovú stránku http://monix.mysteria.cz/FAQ.htm, kde sa dá dozvedieť, že sebapoškodzovanie (cudzím slovom označované aj ako „automutilácia“) je úmyselný akt fyzického násilia voči sebe samému bez zámeru spáchať samovraždu, a že k sebapoškodzovaniu dochádza najmä preto, že ono poskytuje mladým ľuďom  určité riešenie ich negatívnych pocitov, akýsi liek. Na uvedenej webovej stránke je viac informácií aj o najčastejších spôsoboch sebapoškodzovania, ktorými sú rezanie/strihanie, popáleniny, zásahy do rán, udieranie sa, extrémne obhrýzanie si nechtov, škrabanie sa, trichotilománia (čiže vytrhávanie si vlasov, resp. chlpov), lámanie si kostí, a tiež  informácií o vzťahu  medzi emóciami a sebapoškodzovaním, emóciami pred,  počas i po automutilácii. Na stránke sa tiež uvádza: „Mnohí ľudia, ktorí si takto ubližujú, to držia v tajnosti, lebo sa cítia byť choromyseľnými, šialenými a zlými. Boja sa, že ak o tom niekomu povedia, budú navždy odpísaní. Pravdou je, že ľudia, ktorí sa zámerne poškodzujú sú inak veľmi normálni a príčetní, no trpia množstvom emočnej bolesti. Používajú sebapoškodzovanie, lebo ich pravdepodobne nik nenaučil iným, racionálnym spôsobom prekonávania intenzívnej bolesti. Nanešťastie, ľudia, ktorí sa o tom dozvedia, majú sklon onálepkovať takto postihnutých ako duševne chorých, bláznivých, psychotických, čo zapríčiňuje strach zo zverejnenia a obavy požiadať o pomoc. Kým spoločnosť neodtabuizuje túto formu správania a nezačne šíriť v tomto smere osvetu, zostane sebapoškodzovanie ešte veľmi dlho temným tajomstvom trpiacich.“
Milá ...,  verím, že Ťa tieto informácie na jednej strane aspoň trošku upokojili. Na druhej strane však v prípade, že Tvoje problémy neprestanú, treba nabrať odvahu a s dôverou vyhľadať psychologickú, prípadne psychiatrickú pomoc.
 
psychológ Štefan