Ty a vzťahy v škole

"prosila bisom o radu chodim do 7 triedi a jedno dievca ma stale uraza krici namna a ked neurobim to co ona povie tak ze ma da zbit a ze ked jej nieco neprinesiem tak mi za zacne nadava a velmi skaredo a ostat ni o tom vedie aj ucitelia ale neurobia nic a dokonca si aj na ucitelov dovoluje dakujem za odpoved"
Liliana145

Milá Liliana,
určite by bolo dobré, aby si sa s uvedeným problémom, ak si to ešte neurobila, obrátila aj na  rodičov a riaditeľa školy. Tí by, aj na základe metodického usmernenia č. 7/2006-R  z 28. marca 2006 o prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, mali zvoliť najvhodnejší ďalší postup, v závislosti od konkrétnej situácie.
Mnohé deti ešte nevedia rozpoznať následky svojho konania a posúdiť, či ich konanie je správne alebo nie. Preto by pomoc rodičov, pedagógov, či riaditeľa školy určite pomohla. Mnohokrát stačí, aby mu osoby, ktoré sa majú podieľať na výchove dieťaťa a byť autoritou, medzi ktoré rodičia, pedagógovia či učitelia určite patria, dohovorili prípadne upozornili na jeho správanie.
Ak problém nebude v škole dostatočne riešený,  môžu sa Tvoji rodičia obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu. Pre potreby detí, rodičov aj iných zainteresovaných osôb vzniklo viacero užitočných internetových stránok zaoberajúcich sa problémom šikany. Veľa informácii napríklad o tom, ako sa proti šikane môžeš sama brániť, poskytuje internetová stránka www.prevenciasikanovania.sk.
Ďalšie užitočné informácie nájdeš aj v našich odpovediach na podobné otázky v rubrike „Ty a vzťahy v škole“.
Verím, že všetko dobre dopadne.
právnička Aďa


„dobry den mam problem so spoluziakom,ktory mi stale robi zle v skole ale aj pred.hadze do mna kamene mlati ma do hlavy picha mi ceruzkou do nosa a tak dalej. nezabra nic ani ked som to povedal ucitelke a ona to riesila s jeho rodicmi a ani ked to riesili moji rodicia co mam dalej robit na inu skolu nechcem ist a uz ma kvoli nemu zobrali rodicia s materskej solky.moji rodicia vravia ze podaju trestne oznamenie za sikanovanie mozu to urobit?dakujem“
Radko, 8 rokov, Košice
 


Milý Radko,
podľa toho, ako správanie žiaka popisuješ, zrejme naozaj ide o šikanu. Smutné je, že aj keď to bolo prostredníctvom školy a rodičov riešené, nepomohlo to. Zrejme bude potrebný ráznejší zásah zo strany školy, na ktorom by mali rodičia trvať. Uvedený spolužiak totiž možno ubližuje viacerým, nielen Tebe. Podať trestné oznámenie je možné, ale Tvoj spolužiak zrejme nemá ešte 14 rokov, a teda nie je trestne zodpovedný. Ak Ti však opakovane spôsobuje škodu na veciach alebo ujmu na zdraví, aj prostredníctvom polície je možné dosiahnuť uloženie pokuty rodičom v priestupkovom konaní, či domáhať sa náhrady spôsobenej škody. Tiež je možné žiadať, aby vo veci začal konať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a napríklad spolužiakovi alebo jeho rodičom uložil niektoré z dostupných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí. Pre potreby detí, rodičov aj iných zainteresovaných osôb vzniklo viacero užitočných internetových stránok zaoberajúcich sa problémom šikany. Veľa informácii napríklad o tom, ako sa proti šikane môžeš sám brániť, poskytuje internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk/.
Želám skoré vyriešenie nepríjemnej situácie, aby si mohol v škole tráviť čas bez obáv.    

právnička Lenka


„ahoj,mam 9 rokov som velmi kamaratsky chlapec a rad sa hram,ale moji spoluziaci ma nemaju radi,za kazdu vec co spravim ma zapisuju do dennicka zlich,aj ked nieco spravim ospravelnim sa ale ziaci mi neveria a idu zalovat ucitelke,mam ich rad a asi chcu aby som siel na inu skolu ale ja nechcem,aj svojich rodicov proti mne postvali a myslim si ze ani nechcu aby som s nimi navstevoval jednu triedu,mama ma toho uz dost a chce ma dat na inu skolu ale ja nechcem lebo som zvyknuty,ucitelka ani riaditelka somnou niesu stoja pri nich,dokonca si ziaci vymysleli ze ich bijem co nie je pravda,co mam robit“
Tomáš, 9 rokov, Štúrovo

Milý Tomáš,
v poslednej dobe sme zaznamenali viaceré otázky týkajúce sa problému, ktorý uvádzaš, a to nezhody medzi spolužiakmi, konflikty, či zlé správanie niektorých žiakov. 
My posudzovať nebudeme, kto má pravdu, neboli sme totiž prítomní. Veríme však, že každý problém má riešenie vhodné a spravodlivé pre všetkých zúčastnených. Ak Ťa situácia naozaj trápi, tak ako opisuješ, mám pre Teba dve rady:

  1. nerob iným to, čo nechceš, aby robili Tebe (ospravedlnenie najmä pri opakovaných konfliktoch už na nápravu vzťahov nemusí stačiť),
  2. s pomocou osoby s nadhľadom a skúsenosťami v riešení konfliktov (výchovný poradca alebo pracovník Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /) sa pokús povedať spolužiakom a pracovníkom školy to, čo si nám napísal, že Ťa to trápi a chceš to vyriešiť.

Držím Ti palce v tejto snahe, nakoľko budovanie dobrých vzťahov s inými je pre život veľmi dôležité.

právnička Lenka


"pisala som spoluziacke nech odide z nasej triedy a som jej nadavala co by som z toho mohla mat"
Tatiana

Milá Tatiana,
nepíšeš dôvod, prečo nechceš spolužiačku vo Vašej triede, a to je pre posúdenie možných dôsledkov Tvojho konania podstatná skutočnosť. Zrejme si však uvedomuješ, že to nebolo najšťastnejšie riešenie danej situácie a zrejme ani nepovedie k vyriešeniu tej skutočnosti, pre ktorý si jej to napísala. V závislosti od toho, čo si jej napísala, by to mohlo byť považované za vyhrážanie, čo je priestupkom alebo trestným činom, no neviem posúdiť, či v tomto konkrétnom prípade pôjde o taký závažný čin z Tvojej strany, resp. či vzhľadom na vek by si bola za taký čin zodpovedná. Riaditeľ školy by tiež mohol pristúpiť k uloženiu niektorého z výchovných opatrení, akými sú pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania a podobne.
Osobne si však myslím, že situáciu môžeš vyriešiť tým, že sa spolužiačke za svoje konanie ospravedlníš, prípadne sa pokúsite vyriešiť to, prečo ju v
triede nechceš. V prípade, ak dôvodom Tvojho konania bolo to, že Ti spolužiačka ubližuje alebo niečo podobné, rozhodne sa obráť na dospelého, ktorému dôveruješ, aby Ti pomohol. Prajem všetko dobré.

právnička Lenka


"mám 10ročného syna piataka,ktorého v triede šikanujú bola som aj za riaditeľom no tí vagabundi sa mu stále vyhrážajú a vedenie školy je ticho v utorok idem so synom k detskému psychologovi neviete si predstaviť aké traumy prežívam ako postupovať dalej a ešte som jednému z tých lotrov nadala mrzí ma to,ale praskli my nervy ked som videla mojho syna v akom je stave čo robiť?"
soňa

Dobrý deň, Soňa,
dovoľujem si Vás upozorniť,
že internetová stránka www.detskyombudsman.sk je určená len deťom. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo neodpovedať na otázky dospelých. Ak sa však domnievate, že orgány verejnej správy konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou porušujú základné práva a slobody, dávam Vám do pozornosti oficiálnu internetovú stránku verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk. Nájdete tam aj podrobnosti o tom, ako sa môžete na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Nasledujúce riadky adresujem deťom, ktoré sa zaujímajú o problém šikanovania v školách a chceli by sa o ňom dozvedieť viac. Šikanovanie je natoľko závažný problém, že ho nemožno vyriešiť niekoľkými odporúčaniami. V žiadnom prípade však nesmie byť tolerované v akejkoľvek forme. Každé dieťa má právo na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním. Škola alebo školské zariadenie zodpovedajú za žiakov v čase vyučovania a školských akcií a sú povinné prípady šikanovania riešiť a predchádzať im prijatím účinných opatrení. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. marca 2006 Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktoré je pre školy a školské zariadenia záväzné. V tomto metodickom pokyne sa nachádza aj vymedzenie pojmu šikanovanie. „Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.“  Zamestnanci školy nesmú v žiadnej miere šikanovanie akceptovať. Pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov, napr. môže ísť o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase ich spáchania dovŕšil pätnásty rok veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.  Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci. Ak sú teda páchateľmi maloletí mladší ako 14 rokov, nie sú trestne zodpovední (v prípade priestupkov, ak sú mladší ako15 rokov nenesú zodpovednosť za priestupky). To však neznamená, že agresori nemôžu byť postihnutí iným spôsobom, napr. uložením výchovných opatrení zo strany školy podľa školského poriadku. Súd môže „postihnúť“ aj trestne nezodpovedné osoby (mladšie ako 14 rokov) uložením ochrannej výchovy, ak je to potrebné na zabezpečenie ich riadnej výchovy. Rodičia obete šikanovania sa môžu obrátiť s podaním/sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu (internetová stránka www.ssiba.sk), ak sa domnievajú, že škola nerieši prípad šikanovania ich dieťaťa. Tiež je vhodné navštíviť s dieťaťom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a poradenské služby  zákonným zástupcom detí. Zoznam centier sa nachádza na stránke www.uips.sk/cpppap/.
V tejto súvislosti dávam do pozornosti aj ďalšie užitočné internetové stránky:
www.prevenciasikanovania.sk,
www.zodpovedne.sk,
www.rovnopravnost.sk/ochranaDeti/sikanovanie.html.
Deti, ktoré sa stali obeťou šikanovania, by sa mali čím skôr niekomu s problémom zveriť. Najvhodnejšie je požiadať o radu dospelú osobu, ktorej dôverujú (pedagóg, rodič, známy atď.). Netreba sa báť oznámiť šikanovanie v škole - pedagógovi, výchovnému poradcovi, riaditeľovi školy. Keď niekto ohlási šikanovanie, vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí a že má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal. Obete šikanovania môžu tiež využiť Linku detskej istoty UNICEF. Deťom je k dispozícii  non-stop s telefónnym číslom 116 111 (internetová stránka www.unicef.sk/sk/ldi/). Na  odborníka z oblasti detskej psychológie sa môžu obrátiť aj rodičia prostredníctvom Rodičovskej linky detskej istoty, ktorá funguje na bezplatnom čísle 0800 500 500 každú stredu od 14.00 hod. do 20.00 hod.

právnička Katka Ď."Ahoj ja sa len chcem opýtať ak viem o šikanovaní a viem že to robí môj kamarát mám to najprv oznámiť môjmu kamarátovi , aby to nerobil , alebo ísť za učiteľom a povedať to jemu. Ďakujem :):)"

scarlet1995, 14 rokov

Milá Scarlet,
som rada, že si sa rozhodla ako svedok šikanovania nenechať to len tak a niečo urobiť. Tiež som rada, že cítiš, že šikanovanie nie je správne. Je to vážne porušenie základných práv a slobôd a šikanovanej osobe spôsobuje veľké utrpenie. Nepíšeš, o aký druh šikanovania ide, ako veľmi je to vážne. Šikanovaním sa Tvoj kamarát môže dopustiť priestupku, v najzávažnejších prípadoch aj trestného činu. Vtedy je Tvojou povinnosťou tieto skutočnosti oznámiť na najbližšej policajnej stanici alebo aspoň zodpovednému dospelému (učiteľ, riaditeľ školy, rodič). Samozrejme kamarátovi môžeš povedať, čo si o jeho správaní myslíš. Možno si dôsledky svojho konania neuvedomuje. Myslím tým aj to, že spôsobuje bolesť šikanovanej osobe, že sa správa primitívne a necitlivo k inej ľudskej bytosti. Nakoľko neviem, o čo presne ide, zváž, či prípadný rozhovor s Tvojím kamarátom nemôže ohroziť aj Teba samú, či sa nezačne k Tebe správať rovnako agresívne ako k obeti šikanovania. V takom prípade sa obráť rovno na učiteľa alebo riaditeľa školy, prípadne požiadaj o pomoc svojich rodičov, a to čo najskôr. Osoba, ktorá je obeťou šikanovania, pomoc rozhodne potrebuje a bude Ti za ňu určite vďačná.

právnička Lenka„Mám problém v škole. som príliš citlivý a aj keď nechcem veľa krát sa rozplačem v určitých prípadoch. Na telesnej v.hráme basketball a ja ho hrať nechcem. Vymíšľam si rôzne ospravedlnenky a dám ich podpísať dedovi. Veľmi sa bojím lebo keď mi niečo nevíjde tak káždy chalan po mne hreší a nadáva mi. Lenže ja taký nie som lebo ja nehreším. Je to veľmi neslušné. Raz som to povedal učiteľke a tá to vyriešila. Ale ja mám stale strach. pred dvoma rokmi som si obaril ruku vriacou vodou a nemohol som hrať volejbal. To mi veľmi pomohlo keď že som bol v ňom veľmi slabý. Ale teraz hráme basket a ja sa veľmi snážim nehrať ho. Prosím pomôžte som šiestak a neviem ako to ďalej zvládnem.“
Adam, Prešovský región

Milý Adam,
píšeš o strachu z telesnej výchovy. Uvádzaš, že si hľadáš dôvody, ako sa vyhnúť basketbalu, lebo Ti nejde a ostatní Ti za to nadávajú. A v tých situáciách sa cítiš zle a v určitých prípadoch sa rozplačeš, aj keď nechceš. Preto dávaš dedovi podpisovať nové a nové ospravedlnenky, aby si sa vyhol situáciám, ktorých sa bojíš a zisťuješ, že ďalej to už takto nepôjde. Máš pravdu, tadiaľ cesta naozaj nevedie. Keďže si situáciu, ktorá Ti je nepríjemná a vyvoláva v Tebe strach, nevedel riešiť inak, začal si sa jej vyhýbať. Uvedená situácia sa však bude opakovať naďalej a utekať pred tým, ako aj vlastnými pocitmi a strachom sa donekonečna nedá. Pokiaľ pochopíš, prečo opisovaná situácia (hranie basketbalu, resp. hnev spolužiakov) v Tebe vyvoláva strach, keď svojim pocitom porozumieš a naučíš sa si s uvedenými nepríjemnými pocitmi poradiť, prekonať ich, potreba utekať sa stratí. Dá sa to, len budeš potrebovať pomoc. Uvedený problém sa týka vlastného sebapoznania, ktorá patrí do rúk školského poradcu alebo psychológa. Práve tieto osoby Ti môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo sa v Tebe deje a ako s tým pracovať, aby si sa viac nemusel báť. Preto odporúčam, aby si sa s problémom zveril blízkej osobe (napríklad rodičia alebo spomenutý dedo, či učiteľ, ku ktorému máš dôveru) a s jejpomocou sa obrátil na svojho lekára alebo školského poradcu, či psychológa (napríklad v centre pedagogicko-psychologického poradenstva alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Tiež bude dobré, aby ste sa porozprávali aj s vyučujúcim telesnej výchovy a dočasne pre Teba pripravili na uvedenej hodine iné aktivity, ktoré by ti taký strach a stres nespôsobovali. Držím Ti palce, aby si u svojich blízkych aj učiteľovi telesnej výchovy našiel pochopenie, ktoré teraz potrebuješ. Ak ho náhodou na prvý krát nenájdeš, nevzdávaj sa a skús osloviť niekoho ďalšieho.

právnička Lenka„Dobrý deň, chcela by som sa spýta ako sa podáva petícia na odvolanie triedneho učitela a či ej to vôbecúčinné... Chodím na strednú školu do 1. triedy a hned od začiatkku sme si nerozumeli, slovne nás uráža, nič nám neoznámi o každej akcii sa dozvedame na poslednú chvilu a zruší ju v den akcie a netrapi ju že nemame v škole knihy kede na m povedala že sa to koná.. je arogantna stale nam dava neospravedlnene hodiny aj ked ospravedlnenku mame,.. na všetko kývne plecom.. stále vyvoláva rodičom kde sme, spoluiačkin otec jej volal že jeho dcera je v nemocnici a bude chybať cely tyžden, v priebehu toho tyždna mu 3krát volala kde je jeh dcera... a to je tak stále... chpem že kontroluje dochádzku ale mne to pripadá že sa hrá na horucu linku. aj naši rodičia chodia do prác a nemôžu cely den zdvihať jej telefonaty za každú hlúposť.. vrieska po spolužiačke že sa rozprava aj ked sedí sama a píše si poznámky.. nevie si spraviť poriaok v triede... proste nenavidime sa s nou... kde by som našla vzor na peticiu na odvolanie? pomohlo by to? komu to treba odniesť? kto to musí podpsať? a ešte kolko dní nám môže ospravedlniť rodič? lebo napríklad za to už neospravedlnenu hodinu mám... u nas vraj len jeden den a ten som si vyčerala hned na začiatku roka, kedže som na internáte a cestovanie mi nerobí dobre zvracala som a nemohla som isť pondelok do školy, ako som mala ísť obvodnej doktorke aby ma vyšetrila ked mi bolo zle práve z cestovania? to mi ospravedlnila ale ked som odišlaz poslednej hodin lebo sa sseklo v krku a nemohla som nim ani pohnuť to mi dala neospravedlnene aj ked jej mama volala že som ju nemoha nájsť a že ma to elmi bolelo tak som si šla na intrák lahnúť.. Ďakujem za odpoveď“
Marianna, Bratislava


Milá Marianna,
je potrebné si uvedomiť, že učiteľstvo je povolanie, a teda učiteľ je zamestnancom školy a vzťahuje sa na neho právna ochrana v tom zmysle, že na skončenie pracovného pomeru je potrebný objektívny dôvod. Skutočnosť, že si to vy žiaci želáte, lebo triednu učiteľku nenávidíte, nie je relevantný dôvod rovnako, ako by nebol relevantným dôvodom na Tvoje vyhodenie zo školy to, že by Ťa učitelia nemali radi alebo by si s Tebou nerozumeli. Ukončenie pracovného pomeru je radikálnym riešením situácie, ktorú opisuješ, pričom nepíšeš, že by ste sa pokúsili situáciu riešiť inak, napríklad na rodičovskom združení prostredníctvom rodičov, či prostredníctvom žiackej rady či iného samosprávneho orgánu, či prostredníctvom podania sťažnosti riaditeľovi, ktorý by mohol situáciu prešetriť a upozorniť triednu učiteľku na nevhodný spôsob plnenia niektorej z povinností, ktoré ako triedna učiteľka má, ak teda k takému niečomu dochádza. Odporúčam teda, aby ste sa pokúsili situáciu riešiť najprv takto. Zároveň by som rada upozornila, že úlohou učiteľa je v prvom rade učiť a nie robiť v triede „poriadky“. Domáhať sa od učiteľa, aby si dokázal s vami poradiť a trestať ho za to, že sa mu to nedarí, mi príde dosť nevhodné. Namiesto toho by ste sa ako žiaci mohli nad sebou zamyslieť a správať sa tak, aby s vami učiteľ poriadky robiť nemusel. Na to škola naozaj neslúži. K Tvojej otázke ohľadom ospravedlňovania neprítomnosti na vyučovaní Ti odporúčam nahliadnuť do školského poriadku, ktorý predmetnú problematiku upravuje. Vydáva ho riaditeľ školy, pričom s jeho znením by ste sa mali každý rok oboznámiť a je pre Teba, Tvojich rodičov, spolužiakov aj všetkých učiteľov záväzný.

právnička Lenka


„učitelka angličtiny ma neustále ponižuje a vysmieva sa mi, úmyselne mi neohodnotila do umácu úlohu, pretože by mi musela dať dobrú známku /hodnotila ju všetkym žiakom/s odôvodnením,že nie som schopná také vety utvoriť, pričom to boli vety bežné dokonca som ich zostavovala podľa učebnice. Kedže v minulosti som mala problémy s týmto predmetom začala som chodiť pravidelne na doučovanie mimo školy a snažím sa to neako dobehnúť aby som úspešne zmaturovala. Aj túto d.ú. som robila síce s pomocou doučovatelky ale robila som ju ja a nie niekto za mna! Učitelka sa mi často aj vysmieva a to takým spôsobom /,,no ty by si to asi nedokázala,, alebo naposledy ked sa rad radom pýtala na akú vysokú by sme chceli ísť tak mňa zámerne vynechala s komentárom /,,no teba sa ani pýtať nebudem, ved ty by si ziadnu vysokú nedokázala spraviť,, Spolužiaci tí to už ani neriešia, lebo jasne vidia ,že na mne sedí. Rodičia ked sa boli aj na nu sťažovať v minulosti u riaditelky dostali odpoved, že bude to preriešené, dokonca raz pred rodičmi v riaditeľni povedala , že to nie je pravda a že ona to tak nemyslela a že /už ked musela priznať/ja som jej narážku zle pochopila atd. Rodičom tiež bolo vysvetlené ,že angličtinárov je málo a čo s ňou majú robiť ked ju potrebujú...Prosím poradte mi ako to riešiť lebo v odchode zo školy nevidím riešenie a ked som sa na nu bola sťažovať bolo to potom iba horšie /napr ked som chýbala a na najbližšiu hodinu som sa išla ospravedlniť, že nemám úlohu mi dala automaticky 5, pritom iných ospravedlnila ,vlastne tú 5-ku som dostala iba ja.../alebo ako som už spomenula ked úlohu mám dobre tak mi ju neohodnotí...Dá sa vôbec niekde dovolať spravodlivosti?, ale bo to len trpieť a nechať sa urážať?“
Ajtak, Bratislava a okolie

Ahoj, „Ajtak“,
určite Ťa nikto, ani spolužiaci, rodičia a už vôbec nie učitelia, nemôžu ponižovať. Samozrejme, vždy sa posudzujú okolnosti konkrétneho prípadu. Dohovor o právach dieťaťa zaručuje všetkým deťom aj to,  aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto dohovorom. Výchova a vzdelávanie podľa školského zákona sú založené okrem iného na princípoch  rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní, zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní. Metodické pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu (č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl)  upravujú podrobnosti o hodnotení žiakov základnej a strednej školy (nájdeš ich na http://www.minedu.sk). Dopĺňam tiež, že podľa školského zákona má zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (alebo zástupca zariadenia) tiež právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia, byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy atď. Na tejto stránke opakovane uvádzame, že problémy v škole odporúčame najprv riešiť tam, kde vznikli, t. j. odporúčame deťom a ich  rodičom pri vzniku problému zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim, potom  za triednym učiteľom a následne za riaditeľom školy. A pokúsiť sa problém riešiť rozvážnym rozhovorom v najlepšom záujme dieťaťa. Ak sa týmto spôsobom nepodarilo problém vyriešiť, sťažovať sa na riaditeľa školy je možné Štátnej školskej inšpekcii alebo zriaďovateľovi školy. V súvislosti s nespokojnosťou s klasifikáciou, dávam všetkým deťom do pozornosti aj komisionálne skúšky v základných a stredných školách, podľa ktorých sa žiak aj ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, tiež ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.  O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní. Aj Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje ako opatrenie nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii, tiež odporúčanie, upozornenie, uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov, môže tiež zastaviť alebo zrušiť rozhodnutia riaditeľa  či uložiť sankcie podľa zákona. Záverom ešte uvádzam, že naozaj odporúčam nájsť riešenie problémov na pôde školy, uprednostniť slušné vysvetľovanie a dohodu s vyučujúcim a triednym. Samozrejme, ak je sťažnosť oprávnená, netreba sa báť sťažovať. V takomto prípade sťažnosť môže pomôcť nielen v konkrétnom prípade, ale aj ďalším deťom.

právnička Henrieta


"Dobrý deň. Chodím do 8. ročníka a písali sme Unitest 4. Asi po 2 týždňoch p. učiteľka priniesla opravené testy, len mne povedala"ty napíšeš iný test" . Spýtal som sa prečo, neodpovedala. Cítil som sa hrozne, ako zločinec, nebol som schopný rozmýšľať. Preháňa ma, nejem, nespím, už nechcem chodiť do školy. Učím sa na 1 a 2, nikdy som nepoužil ťahák. Otec sa bol spýtať, prečo som písal iný test, p. učiteľka mu povedala, že sa domnieva, že som videl odpovede, lebo v kľúči v odpovediach je chyba, a ja som urobil takú istú. Ja som kľúč nevidel. Keby som aj kľúč videl, nebola by to len moja šikovnosť ? Má právo toto urobiť, na základe jej domnienky, však som neodpisoval, nemal som ťahák, nič som neporušil. Teraz sa budem báť písať hocijaky test, aby sa to viac nezopakovalo. Ešte som zabudol napísať, že z prvého Unitest som dostal 2 a z druhého 5. Aj tento by som bol napísal, ale nie takto nečakane (celý čas som rozmýšľaľ - prečo?), bez jediného slovka, v strese a bez prípravy."
Adam, 14 rokov

Milý Adam,
uvádzaš, že chodíš do 8. ročníka a učíš sa na jednotky, prípadne dvojky, nikdy si nepoužil ťahák, inými slovami si vzorný žiak. Za tých osem rokov si si už vybudoval nejakú povesť na škole a učitelia vedia, čo môžu od Teba očakávať. To, že Ti Tvoja učiteľka dala písať iný test, pretože sa domnievala, že si už dopredu poznal odpovede, je samozrejme v poriadku, veď účelom vzdelávania v škole je získanie vedomostí a schopnosti tieto vedomosti použiť. Nie je teda najdôležitejšie, či máš od hora až dole samé jednotky, ale či dané učivo ovládaš. Spôsob overenia, či si žiak konkrétne vedomosti osvojil a vie ich použiť si učiteľ volí sám, pričom žiak môže byť skúšaný ústnou alebo písomnou formou aj individuálne. Čo ma zaráža je Tvoj názor na to, že keby si dopredu poznal odpovede, tak by to bola Tvoja šikovnosť. Bol by to totiž podvod a nepochopenie zmyslu vzdelávania. Rovnako ma zarážajú javy, ktoré, podľa Tvojich slov túto „kauzu“ sprevádzajú: „Preháňa ma, nejem, nespím, už nechcem chodiť do školy“. Nie je to totiž bežné správanie pre 14 ročného chalana, ktorý dostal päťku v škole. Pokiaľ by tieto javy pretrvávali, netreba to podceňovať. Ak by si mal záujem prečítať si aj iné odpovede na podobné otázky, nájdeš ich na našej stránke tejto v rubrike.

právnik Ondrej


"čo mám robiť keď je učitel na mne zasadnutý??"
problém2

Ahoj,
škoda, že nepíšeš viac o tom, na základe čoho si dospel/a k záveru, že „učiteľ je na Tebe zasadnutý“.
Väčšinou má žiak pocit, že učiteľ sa k nemu správa nespravodlivo z osobných dôvodov. Môže však ísť aj o subjektívne vnímanie situácie niektorými deťmi, ktoré zle znášajú akúkoľvek kritiku. Bez ohľadu na to, o ktorý prípad ide, pre učiteľa platí povinnosť rešpektovať žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa. Učiteľ by sa mal správať k žiakovi korektne, s pochopením a trpezlivosťou, nemal by sa znižovať k hrubému a nemravnému konaniu. Tieto povinnosti mu vyplývajú z Etického kódexu učiteľa. Ak učiteľ dáva žiakovi nezaslúžene zlé známky, slovne naňho útočí, neustále ho kritizuje, zhadzuje ho pred triedou alebo inak mu prejavuje svoje osobné antipatie, žiak by to mal povedať predovšetkým svojim rodičom, ktorí si vec môžu overiť. Tvoj problém by mohol pomôcť riešiť i školský psychológ (ak ho v škole nemáte, vyhľadaj výchovného poradcu), prípadne niekto ďalší v Tvojom okolí, komu dôveruješ. Signálom, že vo vzťahu žiaka a učiteľa nie je niečo v poriadku, sú najčastejšie zhoršené známky. Pokiaľ sa teda „zasadnutie“ učiteľa prejavuje v tom, že Ťa nespravodlivo hodnotí, Tvoji rodičia sa môžu informovať o Tvojich výsledkoch napr. osobnou návštevou triedneho učiteľa a prediskutovať s ním problém, ktorý Ťa trápi. Rodič má právo nahliadnuť do  výsledkov svojho dieťaťa, vidieť písomky a poznať aj kritériá hodnotenia. Je dobré vypočuť si aj výhrady a argumenty učiteľa, ktorý podľa Teba robí problémy a spoločne s ním hľadať ich riešenie. V krajnom prípade, ak sa situácia už nedá riešiť inými spôsobmi, je na zvážení rodičov, či požiadajú o prestup svojho dieťaťa na inú školu. Zmena školy je však pre každé dieťa stresujúca. Znamená pretrhnutie väzieb dieťaťa s jeho doterajšími kamarátmi a treba sa pripraviť aj na nový kolektív, nových učiteľov a akceptovanie zvykov zaužívaných v novej škole.

právnička Katka Ď.