Ty a Tvoje práva a povinnosti v rodine:

"Moji rodičia sa rozviedli, ja bývam s mamou. Teraz bola s otcom na súde, aby určil výživné. Čo je to výživné?"
Andrej

Milý Andrej, poznáme viacero druhov vyživovacích povinností: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Výživné je všetko, čo poskytuje povinná osoba (napríklad rodič) osobe oprávnenej (napríklad dieťa) a čo slúži na zabezpečenie potrieb oprávnenej osoby (napr. strava, oblečenie, bývanie, lieky, peniaze na zakúpenie týchto vecí, učebnice, poplatky za kurzy, peniaze na školský výlet, hračky, dioptrické okuliare a podobne).
Pozn.: Slová „výživné, vyživovacia povinnosť, výživa“ použité v tomto texte nemajú nič spoločné s ovocnými kašičkami pre deti.

právnička Lenka
 

"Chcela by som sa informovať Moji rodičia sú rozvedení.Som telesne postihnutá. V marci som mala 18. rokov. Priznali mi plný invalidný dôchodok. Môj otec podal na súd žiadosť o pozastavenie platenia výživného. Súd ešte nebol a on mi prestal od júna platiť výživné. Má na to právo?"
DOMINA, 18 rokov, Prešov

Milá Domina,
plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samy sa živiť. Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa preto ešte nemusí automaticky znamenať zánik vyživovacej povinnosti.
Rozhodujúcimi kritériami na posúdenie toho, či je dieťa schopné samo sa živiť, sú napr. zdravotný stav dieťaťa, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu a podobne. V zásade možno povedať, že dieťa je schopné samo sa živiť vtedy, ak je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby. Vtedy vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom zaniká. Môže však vzniknúť situácia, keď dieťa nebude schopné samo sa živiť. Je to napríklad v prípade invalidity dieťaťa. Keďže invalidný dôchodok má zabezpečiť poistencovi príjem pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, je predpoklad, že svoje potreby budeš môcť uspokojovať prostredníctvom tohto invalidného dôchodku. To, či pôjde o dostatočný príjem na uspokojenie všetkých Tvojich potrieb aj vzhľadom na Tvoje zdravotné postihnutie, posúdi až súd v konaní o zrušenie vyživovacej povinnosti.
Zákon predpokladá, že dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Takýto návrh môže podať dieťa, voči ktorému bola vyživovacia povinnosť upravená, alebo povinný rodič, ktorý bol súdnym rozhodnutím zaviazaný plniť vyživovaciu povinnosť. Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu však v tomto prípade zaniká až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení vyživovacej povinnosti.

právnička Janka"1.) Chcem sa spýtať, či po odchode z domu a nájdení si vlastného bývania môžem od rodičov požadovať peniaze na živobytie a náklady na štúdium (vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom) alebo aspoň časť potrebných financií? Aj keď som už plnoletý, ešte stále študujem na strednej škole, v štúdiu hodlám pokračovať (po dokončení SŠ aj na VŠ) a nie som schopný uživiť sa sám.Situáciu nemôžem riešiť iným spôsobom keďže matka mi od konca marca zakázala bývať doma a ja na naše nezhody už aj tak nemám nervy (otec žije mimo Slovenska). Ak áno, približne koľko by som mohol dostávať?
2.) Otec žije mimo Slovenska a už roky zanedbáva platenie výživného. Rozmýšlam nad podaním trestného oznámenia, ale on peniaze nezaplatí aj tak. Je nejaká šanca, že by mi aspoň časť výživného zaplatil štát miesto neho? Môžem od štátu požadovať výživné aj mesačne?
Za odpovede vopred ďakujem."
Samuel, 18 rokov

Ahoj Samuel,
k bodu 1) Tvojej otázky uvádzam, že, ako si už aj Ty správne uviedol, ide o jednu z vyživovacích povinností upravených v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“), a to o vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Kedy však nastane takýto právny stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Z uvedeného je zrejmé, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade. Paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu povinného rodiča náš zákon o rodine nepozná. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Právo na minimálne výživné patrí tak maloletým, ako aj plnoletým deťom. Po nadobudnutí plnoletosti však prichádza do úvahy vylúčenie uvedeného ustanovenia s odôvodnením, že výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Hoci teda bude existovať povinnosť rodiča poskytnúť svojmu plnoletému dieťaťu aspoň minimálne výživné, nevznikne právo dieťaťa na výživné od rodiča, nakoľko napríklad jeho majetkové pomery ako oprávneného budú výrazne lepšie než majetkové pomery povinného. Nakoľko Ty si však už plnoletý je potrebné dodať, že výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. Určiť výživné pre plnoletého je možné len od momentu podania návrhu.
K bodu 2) Tvojej otázky dávam do pozornosti ustanovenie § 207 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje trestný čin zanedbania povinnej výživy. Jeho skutkovú podstatu naplní ten, kto neplní, čo aj z nedbanlivosti, po dobu najmenej troch mesiacov v období dvoch rokov svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Neplnenie vyživovacej povinnosti je možné vynútiť aj cestou exekúcie. Prípadne máš možnosť požiadať o náhradné výživné.

právnička Andrea"Otec má určené výživné na mňa súdom k rukám matky.S mamou nežijem,tak nemám z toho ani cent,a ani mi nič mama nekúpi.Ako od nej dostanem tie peniaze? Prosím o radu."
Alžbetka, 10 rokov


Milá Alžbetka,
pokiaľ Ťa súd zveril do osobnej starostlivosti matky, zároveň samozrejme určil, že aj výživné má byť vyplácané Tvojej mame.
Ak sa však realita medzičasom zmenila a Tvoja mama sa o Teba osobne nestará, je potrebné, aby sa osoba, ktorá sa o Teba stará, obrátila na súd a žiadala o vydanie nového rozhodnutia vo veci, a to v súvislosti so zverením do osobnej starostlivosti, ako aj v súvislosti s platením výživného.
Zároveň platí, že na výživné máš nárok od oboch rodičov, teda od otca aj od mamy a je ho možné žiadať spätne najviac tri roky od podania žiadosti na súd.
Dúfam, že tieto informácie budú pre Teba a toho, kto sa o Teba stará, užitočné.
 
právnička Lenka„Dobrý deň! Môj otec žije na Ukrajine, tam sa aj oženil. Bolo mi zvýšené výživné, pričom vzniklo zročné výživné. Kedže mi platí nepravidelne a rôzne sumy stratil výhodu splátok zročného výživného. Podali sme aj tresné oznámenie a nič sa nevyriešilo a policajt nám povedal, že ani exekútor nič nezmôže, lebo je na Ukrajine. Ako mám postupovať, alebo na koho sa obrátiť?“

Dida 

Milá Dida,
v prípade neplnenia rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti, ak povinný je dlhodobo v cudzine, môžeš skúsiť o pomoc požiadať Centrum medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže. Na predmetnej internetovej stránke nájdeš aj žiadosť a ďalšie potrebné formuláre. Pokiaľ nie je možné vymáhať predmetné výživné prostredníctvom orgánov Slovenskej republiky (exekútor – odporúčam najprv si to overiť u konkrétneho exekútora), je možné požiadať o pomoc príslušné orgány v mieste bydliska povinného v cudzine. V tom prípade bude potrebné požiadať o uznanie platnosti a vykonateľnosti rozhodnutia slovenského súdu v Ukrajine.

právnička Lenka


"Dobry den ,rada by som sa informovala na problem ,ktory ma moja kamaradka .Ma 16 rokov a jej rodicia su rozvvedeni ,no byvaju v jednej domacnosti .Problem je ,ze jej otec je alkoholik ,ktory neplati vyzivne ,ani neprispieva na domacnost .Tiez sa dost casto stava ,ze kamaradku a jej sestru nenechá vyspat . Kricí na nich ,ze ich pozabia ,ze su ... no tie slova sa sem prave nehodia .Problem je ale v tom ,ze jej mama sa tak nejak nevie rozhybat . V podstate svojho byvaleho manzela zivy a snazi sa to kockam nejako ulahcit ,ale to celu situaciu neriesi ,skor to zhorsuje .Kamaratke uz dochadzaju nervy ,nevladze v takomto prostredi zit a naviac si nedostatok financii dost uvedomuje .Zaujimalo by ma ,ci sa nejakym sposobom napr. v zastupeni nemoze branit sama ,kedze jej mama to evidentne nezvladla . Dakujem"
tina, Trenčín

Ahoj, Tina,
je sympatické, že sa snažíš svojej kamarátke pomôcť. Vyrastať v rodine, v ktorej je alkoholizmus na dennom poriadku, určite nie je jednoduché, najmä ak kvôli jednému členovi domácnosti trpí celá rodina. Domácemu násiliu, či už fyzickému alebo psychickému, ktoré môže mať rôzne prejavy - citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie, ponižovanie, či iné zlé zaobchádzanie, je možné predísť požiadaním súdu o tzv. „predbežné opatrenie na dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu“. Týmto opatrením môže súd nariadiť otcovi Tvojej kamarátky ako osobe podozrivej z páchania násilia, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu. Lehota na vydanie takéhoto predbežného opatrenia je 48 hodín odo dňa podania návrhu. Dôkazné bremeno však preukazuje ten, kto sa vydania predbežného opatrenia súdom domáha, preto by bolo dobré poradiť sa v tejto veci s právnikom. Tvoja kamarátka, keďže je maloletá, nemá úplnú spôsobilosť na právne úkony pred súdom; tá vzniká v plnom rozsahu až plnoletosťou.
Jej mama by preto mala vedieť, že súd môže tiež rozhodnúť na návrh rozvedeného manžela o tom, že obmedzí užívacie právo k bytu druhého manžela alebo ho z jeho užívania úplne vylúči. Bývalý manžel, ktorý podá návrh na súd, musí preukázať, že došlo k psychickému alebo fyzickému násiliu, resp. že je tu hrozba takéhoto násilia aj v budúcnosti. Podmienkou je, že konanie jedného z manželov spôsobuje neznesiteľné spolužitie, čo treba chápať tak, že pomery v byte druhému manželovi a jeho deťom či iným blízkym príbuzným bývajúcim v byte nedovoľujú byt pokojne užívať bez strachu o svoju osobu a bez strachu o svoj život a zdravie.
Keďže píšeš, že finančná situácia v rodine nie je priaznivá, môže mama Tvojej kamarátky využiť Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo, prípadne aj právnika centra na zastupovanie pred súdom v občianskoprávnych aj rodinnoprávnych sporoch pre osoby, ktoré sa nachádzajú v materiálnej núdzi. Viac informácií nájdeš na internetovej stránke www.legalaid.sk.
Vzhľadom na to, že otec Tvojej kamarátky neplatí výživné, môže sa jej mama obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa trvalého pobytu, ktorý po splnení podmienok poskytne náhradné výživné. Prvou podmienkou je, že osoba povinná plniť vyživovaciu povinnosť ju neplní v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu najmenej tri po sebe idúce mesiace a zároveň exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, pričom povinná osoba nezačala platiť výživné. Ak je splnená táto podmienka, oprávnená osoba (teda Tvoja kamarátka) má nárok na náhradné výživné, ak:
1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
3. príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Žiadať o náhradné výživné môže rodič dieťaťa alebo nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté. Tvoja kamarátka ako 16-ročná teda žiadateľom ešte nemôže byť.
Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  sa nachádza aj tlačivo žiadosti o náhradné výživné a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti.
V krajnom prípade, najmä ak by dochádzalo aj k agresívnejším útokom zo strany otca, mala by Tvoja kamarátka vedieť, že policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, od ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
Ochranu pred domácim násilím (taktiež psychickým alebo fyzickým) poskytuje Trestný zákon v podobe trestného činu týrania blízkej alebo zverenej osoby. Na policajnom oddelení môže Tvoja kamarátka alebo jej mama podať trestné oznámenie pre tento trestný čin, ak je fyzické alebo psychické utrpenie spôsobované konaním uvedeným v skutkovej podstate tohto trestného činu (napr. bezdôvodným odopieraním oddychu, spánku, bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním atď.)
Budem rada, ak moje informácie prispejú k tomu, že v rodine Tvojej kamarátky sa „pohnú ľady“ a jej situácia sa zlepší po finančnej i psychickej stránke.

právnička Katka Ď."Dobry den, chcela by som sa spytat co mozem spravit s mojim problemom. Mam 17 rokov, rodicia sa rozviedli pred 3 rokmi a bola som zverena do otcovej starostlivosti, z dovodu ze mama pila a nestarala sa o nas. Uz 3 roky byvame s octom v irsku. Lenze situacia sa zmenila. Pri otcovi uz dlhsiee nevidrzim psychycky ma tyra, ponizuje ma, berie ma ako sluzku, Velmi casto pije alkohol, vulgarne mi nadava aj ked je triezvy, citim ze ma nema rad. Do irska ma zobral aby ublizil mojej mame a nie kvoli mne. Na mamu pred nami casto nadava, mne to vadi a preto som sa s nim vela krat pohadala a usla za priatelom. Moj mama sa zmanila na nepoznanie , ma rocne dieta o ktore sa vzorne stara prestala pit,ku mne sa sprava velmi dobre , zo vsetkym mi pomaha citim ze ma ma o vela radsej a v mojom veku ju potrebujem viac ako mojho otca. Chem zacat skolu na slovensku pretoze do teraz som chodila do skoly v irsku. Prisla som sem na tieto prazdniny ale ja sa uz do irska vratit nechcem. S mamou sme boli u advokata podat zmenu na opatrovnictvo, uz je to 2 dni na sude. Velmi sa bojim ze mi moze otec ublizit ked sa to dozvie. Co mozem spravit ak sa po mna vrati s Irska ?? Prosim vas poradte mi pretoze som bezradna .Dakujem"
Veronika, 17 rokov, Banská Bystrica


Milá Veronika, okrem krokov, ktoré ste zatiaľ urobili, môžete podať vo veci zmeny zverenia maloletého (Teba)do starostlivosti druhého rodiča návrh na príslušný súd na vydanie predbežného opatrenia vo veci (ak ste tak teda zatiaľ neurobili). Toto rozhodnutie by dočasne upravilo pomery do doby, kým súd nerozhodne vo veci rozsudkom. Takéto opatrenie súd vydáva bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po doručení návrhu.V prípade, že ide o predbežné nariadenie, ktorým súd nariaďuje účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov, súd o vydaní predbežného opatrenia rozhodne najneskôr do 7 dní od doručenia návrhu.Zároveň sa môžete s mamou obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý Ti môže byť v tejto situácii nápomocný a zároveň zrejme bude určený za Tvojho kolízneho opatrovníka v predmetnom súdnom konaní.Pokiaľ správanie Tvojho otca voči Tebe vykazovalo aj známky násilia (fyzického alebo psychického), máš možnosť obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na orgány Policajného zboru, prípadne zvážiť aj podanie trestného oznámenia s ohľadom na závažnosť násilného konania.
Veronika, držíme Ti palce v Tejto zložitej situácii.


právnička Lenka
  


"chcem sa spytat,rodicia sa rozvadzaju a ja po rozvode sa nechcem vobec stretavat so svojim otcom,pretoze ma nevidel uz 8 mesiacov a ani sa o mna nezaujima a ani na mna neplati ani cent,pretoze zije s priatelkou s ktorou caka aj dieta.mne byva zle ked si len na nho pomyslim,vraciam,mam teploty.no neviem co mam,a komu to mam povedat,ze sa s nim nechcem stretavat vobec,aby mi neurcil sud stretavanie,ked mam , len 10 rokov,ci ma bude niekto pocuvat co chcem a co nie,alebo rozhodne sud aj bez toho aby sa ma opytali na to?otec aj fetuje,aj pije alkohol,a ja sa bojim ze budem musiet ist s nim,ked sud urci stretavanie.dakujem"

sandra,10 rokov

Milá Sandra.
Chápem, že sa nachádzaš vo veľmi zložitej a náročnej situácii, ktorá je ťažká určite nielen pre Teba, ale minimálne aj pre Tvoju mamu. Nepochybne pri otcovi alkoholikovi a narkomanovi si si prežila svoje a o to viac vzbudzuje vo mne rešpekt Tvoja odvaha a rozhodnutie vec riešiť aj osobne a nenechať všetko iba na „dospelákov“. Z Tvojej otázky je zrejmé, že zjavne vieš, že s konaním o rozvode manželstva je spojené aj konanie vo veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. V súdnych konaniach, týkajúcich sa maloletých detí, súd vo všeobecnosti na pojednávanie deti nevolá a nevypočúva ich. Je to tak preto, lebo pojednávanie samo o sebe je náročná a často aj veľmi stresujúca záležitosť, pred ktorou sa zákon snaží deti ochrániť.  Neznamená to však, že súd o deťoch rozhoduje postupom „o nás bez nás“. Tvoje záujmy na pojednávaní  obhajuje predovšetkým súdom ustanovený kolízny opatrovník. Kto to je? Je to pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má v náplni práce obhajovať záujmy detí v súdnych konaniach, teda v podobných situáciách, v akej sa nachádzaš aj Ty. Ako zistí, čo sú Tvoje záujmy? Tu sa dostávam k odpovedi na Tvoju otázku, komu máš povedať o svojich predstavách o (ne)stretávaní s otcom. Predovšetkým tomuto kolíznemu opatrovníkovi, ktorý by Ťa mal tam, kde žiješ, aj za týmto účelom navštíviť. Mama na základe rozhodnutia súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka vie, kto ním je a kde sídli, takže nič prípadne nebráni ani tomu, aby si  ho za pomoci mamy navštívila aj sama, ak nechceš čakať. Na zistenie Tvojich potrieb, predstáv a názorov môže tiež súd ustanoviť znalca z odboru detská psychológia. Môže to urobiť na základe vlastného rozhodnutia, ale takýto postup má právo súdu navrhnúť aj Tvoja mama. Ak sa tak stane, znalec – lekár, bude ďalším, kto bude zvedavý na Tvoj názor na vec, na Tvoje požiadavky a predstavy o tom, ako chceš ďalej fungovať s rodičmi. Znalec nakoniec svoje zistenia  vo forme posudku predloží súdu ako dôkaz.
Kto nepochybne bude na súde vypovedať, je Tvoja mama.  Aj ona môže vo svojej výpovedi  sprostredkovať súdu Tvoj názor na vec.  Napokon, ak súd zváži, že je to v Tvojom záujme, na základe vlastného rozhodnutia, či na základe návrhu účastníkov konania (otec, mama, kolízny opatrovník respektíve Ty samotná), môže na pojednávanie predvolať aj Teba a vypočuť Ťa. Tu potom budeš môcť Ty sama bezprostredne súdu povedať všetko, čo k veci povedať chceš. Záverom uvádzam, že minimálne kolízny opatrovník a Tvoja mama budú Tvoj názor na súde tlmočiť. V každom prípade Ti želám, aby sa Vaša rodinná situácia usporiadala tak, aby bola predovšetkým v Tvojom záujme. 


právnik Marian


"Dobrý den chcela by som sa spitať kedže su moji rodičia rozvedeni a ja byvam s mamou či musim navštevovat otca.mama my vysvetlovala že sud nariadil aby som u neho bola každy druhy vykend.mama ma noveho priatela a ja by som radsej travila cas snim a mamou kedže oni ked maju volny vykend idu niekam na vylet.u otca som celi vykend doma kedze hovori že nema peniaze.a ked nahodu maju volny vykend vtedy kedy mam ist ja k otcovy tak sa otec nechce dohodnut s mamou aby som k nemu nemusela ist.mozem vediet kedy mozem odmietnut ist k otcovy ked sa u neho len nudim a sedim celi vykend doma"
Natalka,10 rokov

Milá Natalka,  
z toho, čo píšeš je zrejmé, že Tvoje pravidelné stretávanie s otcom upravil vo svojom rozhodnutí súd. V tomto rozhodnutí je uvedené ako a kedy sa s otcom máš stretávať. Možno by bolo fajn uvedomiť si, na čo takéto rozhodnutie slúži. Každý rodič má právo stretávať sa so svojím dieťaťom, a tiež každé dieťa má právo stretávať sa aj s rodičom, ktorému nie je zverené do osobnej starostlivosti (teda s tým, s ktorým nežije). To znamená, že Tvoj otec má tiež svoje rodičovské práva a povinnosti, aj napriek tomu, že nežije s Tebou a s Tvojou mamou. Súdne rozhodnutie tieto práva a povinnosti upravuje vtedy, ak sa rodičia nevedia o ich výkone dohodnúť. Umožniť pravidelné stretávanie sa Teba a Tvojho otca je povinná Tvoja mama. Ak nedôjde k dobrovoľnému splneniu povinností, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, môže nastať výkon tohto rozhodnutia.  Jednoducho povedané, ak nebudeš chcieť chodiť k otcovi v dohodnutom termíne, môže sa otec obrátiť na súd. Súd potom môže predvolať Tvoju mamu, uložiť jej pokutu a podobne, pretože si neplní svoje povinnosti. Zároveň je však potrebné uviesť, že nikto Ťa nemôže násilím nútiť stretávať sa s otcom. Súd by takéto stretávanie sa mohol zakázať, ak by existovali na to závažné dôvody. Avšak takéto riešenie súdom prichádza vtedy, ak nie je možné sa dohodnúť inak. Viem, že je ťažké, aby sa dohodlo toľko osôb (Ty, mama a otec) na takom riešení, ktoré by vyhovovalo každému, ale môžeš to skúsiť. Porozprávaj sa o tom s mamou aj s otcom, prípadne s obidvoma. Nestretávať sa s otcom vôbec nie je riešením, keďže aj on má právo sa s Tebou stretávať. Verím, že je zábavnejšie ísť na výlet, ako sedieť doma, no aj napriek tomu čas strávený s otcom nemusí byť vždy len nuda. Môžeš sa na to takto pozrieť a pokúsiť sa vymyslieť aj nejakú zábavu, ktorá nevyžaduje toľko veľa peňazí. Dúfam, že sa Vám všetkým podarí dohodnúť sa tak, aby boli všetci spokojní.

právnička Katarína P.
 


"ahoj chcela by som sa opýtať na striedavú starostlivosť o dieťa celkom tomu nerozumiem lebo sa hovori iba o striedavej starostlivosti po rozvode...ale keď rodičia neboli zobratí tak je to ako?"
milacik

Milá „milacik" :-),
máš pravdu, že striedavá starostlivosť ako spôsob úpravy rodičovských práv a povinností sa spomína najmä s rozvodom. Je to zrejme preto, že právna úprava inštitútu striedavej starostlivosti je obsiahnutá v zákone o rodine v časti, ktorá hovorí práve o rozvode manželstva. Konkrétne je tam upravené, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ako si môžeš všimnúť, používa sa tu pojem rodičia, nie pojem manželia, resp. bývalí manželia. Takže je to uplatniteľné pre rodičov bez ohľadu na to, či boli manželmi alebo nie. Zákon o rodine zároveň obsahuje aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a úpravu styku rodičov s deťmi v ďalších prípadoch. Platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností. Tu sa však zároveň odkazuje na použitie tej právnej úpravy rodičovských práv a povinností, ktorá je obsiahnutá v časti o rozvode manželstva. Zákon teda umožňuje uplatniť inštitút striedavej starostlivosti vo všetkých prípadoch, kedy rodičia spolu nežijú, čiže v prípade rozvodu, v prípade, že manželia spolu nežijú, ale aj v prípade, že rodičia nikdy manželmi neboli.

právnička Lenka"chcem sa opytat ci moze mama sama rozhodnut o mojom prestupe na inu zakladnu skolu ak nezije s otcom a je urceny sudom kolizny opatrovnik"
peter

Ahoj, Peter,
rodičia dieťaťa sú oprávnení a zároveň povinní zastupovať svoje maloleté dieťa pri takých úkonoch, na ktoré ešte nie je dostatočne spôsobilé. Podmienkou je, že musí ísť o rodičov, ktorí majú rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu (to znamená, že súd im ich práva nepozastavil, neobmedzil alebo ich práv nepozbavil). V prípadoch, ak rodičovské práva a povinnosti vykonávajú obidvaja rodičia, jeden z nich môže zastúpiť maloleté dieťa v bežných veciach aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia druhého rodiča. Ak by však išlo o podstatnú vec, je nutné, aby s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasil aj druhý rodič. Zákon o rodine vymenúva niektoré podstatné veci súvisiace s výkonom rodičovských práv  a povinností. Ide najmä o vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny, správu majetku maloletého dieťaťa, štátne občianstvo maloletého dieťaťa, udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a príprava na budúce povolanie (rozhodovanie o výbere strednej školy). Nejde však o úplný výpočet a teda posúdenie, či ide o podstatnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv a povinností závisí naďalej od súdu. Prvoradá by však mala byť predovšetkým dohoda rodičov. Až keď nedôjde k dohode medzi rodičmi, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Ak by Tvoja mama zariadila prestup na inú základnú školu bez súhlasu Tvojho otca, ktorý by sa túto informáciu dozvedel neskôr a nesúhlasil by s prestupom, potom by o tom mohol rozhodnúť iba súd na návrh Tvojho otca. Žiaľ, konkrétnejšiu odpoveď Ti, Peter, dať nemôžem, pretože z Tvojej otázky nie je zrejmé, z akého dôvodu Ti súd ustanovil kolízneho opatrovníka. Býva to v prípadoch, ak by záujmy dieťaťa mohli byť iné ako záujmy rodičov. Najčastejšie ide o konanie, v ktorom súd rozhoduje o rozvode manželov. Kolízny opatrovník však môže byť ustanovený dieťaťu aj v iných prípadoch, napr. ak dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu dieťa zastupovať. Dôvodom na ustanovenie kolízneho opatrovníka môže byť tiež hrozba stretu záujmov viacerých detí rodiča, ktorý je zákonným zástupcom detí (alebo aspoň jedného dieťaťa). Dúfam, že som na Tvoju otázku aspoň čiastočne zodpovedala. Prajem Ti, aby si si v novej škole rýchlo zvykol a našiel si dobrých kamarátov.

právnička Katka Ď."zdravim vas potrebujem poradit ohladom mojich rodicov.stale mi zakazuju kamaratov,ked telefonujem hned pridu abi som to zrusila nesmozem ist na pocitac a von ma tiez nechcu pustat.moja mama my stale vravi ze ja nemozem mat vlastny nazor.este ktym kamaratom ja mam len starsich kamaratov a mama mi vravi ze ked ma snimi uvidi tak ma dobije ale ona ma uz zbila vela krat a dost silno.stale na mna krici a zavsetko mi nadava som doma ako vo vezeni. Prosim poradte co mam robit s pozdravom"
daduska, 15 rokov
 
Milá Daduška,
Tvoja otázka má dve roviny. Jednu rovinu predstavujú Tvoje práva ako dieťaťa svojich rodičov a druhú práva Tvojich rodičov, ktoré majú v súvislosti s Tvojou výchovou. Zákon o rodine hovorí, že rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. Porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení výchovných opatrení. V rámci týchto výchovných opatrení môže súd vhodným spôsobom napomenúť rodičov maloletého dieťaťa, ktorí svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, taktiež môže súd určiť nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad za súčinnosti napr. orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy alebo môže uložiť rodičom a maloletému dieťaťu povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach. V tých ťažších prípadoch, ak je to v záujme dieťaťa, môže súd rozhodnúť o obmedzení výkonu rodičovských práv. Pokiaľ ale rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Zákon však taktiež hovorí, že dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa je ďalej povinné spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie. Milá Daduška, nie každé rozhodnutie rodičov sa môže zdať ich deťom správne. Ale takisto nie každé dieťa sa správa podľa priania svojich rodičov. Nájsť vzájomnú zhodu a porozumenie je niekedy veľmi ťažké. Možno stačí, ak sa im so svojimi pocitmi a trápením zdôveríš, skúsite sa o tom porozprávať a nájsť vhodné riešenie. Pokiaľ sa však domnievaš, že ich správanie nie je primerané, mala by si požiadať o pomoc  nejakú dospelú osobu v Tvojom okolí, ktorej dôveruješ (napr. triedneho učiteľa, všeobecnú  lekárku a pod.), ktorá by sa potom mala obrátiť na príslušný orgán, ktorý Ti poskytne pomoc. Pomoc sú Ti povinní poskytnúť aj zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska alebo zamestnanci obce (mesta), v ktorej bývaš. A taktiež sa môžeš obrátiť na príslušníkov Policajného zboru. Budem Ti držať palce, aby sa Tvoj vzťah s rodičmi zlepšil.

právnička Janka


„Dobrý deň, moja mama ma nechce púšťať večer von, musím byť vždy do 21:00 hod. doma, tvrdí, že je na to nejaký zákon. Chcem sa spýtať či je to pravda.“
Lenka, 14 rokov


Ahoj, Lenka,
neviem, či je to pre Teba pozitívna správa, ale pravda to je. Mama sa vyzná. Vo všeobecnosti je na to niekoľko zákonov, v trestnej rovine je to Trestný zákon. Ak by Tvoji rodičia zanedbávali Tvoju výchovu a neurčovali Ti pravidlá, ako je toto, mohli by dokonca spáchať trestný čin. V občianskoprávnej rovine je to zákon o rodine. Súčasťou rodičovských povinností  (a práv) je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Riadne neplnenie si rodičovských práv môže viesť až k ich obmedzeniu či pozastaveniu ich výkonu súdom. Konkrétne o 21.00 hodine hovorí zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, podľa ktorého sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (v tomto období, keď sú tu letné terasy, bufety na kúpaliskách, hypermarkety otvorené 24 hodín denne, je to takmer všade...).  Chápem, že niekedy je to pre Teba obmedzujúce, ale Tvoji rodičia robia iba to, čo by mali a čo predpokladám, že robia všetci rodičia, ktorým záleží na ich deťoch. Musíš byť trošku trpezlivá, v priebehu Tvojho ďalšieho fyzického  a osobnostného vývoja sa nepochybne možnosti voľočasových aktivít a ich pestrosť bude rozširovať a hádam tak s využívaním Tvojho voľného času budeš spokojnejšia ako teraz.

právnik Marian"Ahoj,chcem sa spýtať či ako neplnoletá osoba (16r.) mám právo odsťahovať sa na určitý čas od svojich rodičov. Viem že existuje zákon kedy dieťa môže svojvoľne odísť z domu z vlastnej vôle bez akého koľvek nútenia z niečiej strany niektorej osoby či známej alebo neznámej. Ďakujem za odpoveď. Dôvodom sú dlhodobé rodinné problémy na ktoré vo vašej odpovedi prosím neprizerať."Včielka

Ahoj, Včielka, priznám sa, že neviem, aký zákon máš na mysli, pretože ja taký nepoznám. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi (najmä ich vzájomné práva a povinnosti) upravuje zákon o rodine. V ňom sa však nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by „umožňovalo“ maloletému dieťaťu (a to ešte stále si) dobrovoľný a svojvoľný odchod od rodičov. O tejto problematike sme písali už viackrát, takže určite nájdeš aj mnohé iné odpovede. Pokiaľ dosiahneš plnoletosť, žiadny zákon neupravuje Tvoju povinnosť zotrvať v spoločnej domácnosti s rodičmi. V súčasnosti však Tvoji rodičia majú svoje práva a povinnosti, medzi ktoré patrí aj sústavná starostlivosť o Tvoju výživu a výchovu a pod. Iná vec je, keď nastane v rodine taká situácia, ktorá znemožňuje ďalší pobyt maloletého dieťaťa v rodinnom prostredí a opatere rodičov. Ak dochádza konaním rodičov k ohrozeniu života, zdravia, výživy alebo výchovy maloletého dieťaťa, zákon o rodine pripúšťa určité možnosti, ktorým môže dôjsť k zásahu do výkonu rodičovských práv a povinností. Podľa rôznych situácií môže ísť o obmedzenie rodičovských práv a povinností, alebo ich úplné pozbavenie. Tomuto zodpovedajú aj možnosti rozhodnúť o nariadení ústavnej starostlivosti pre dieťa, o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a pod. Každopádne tieto veci musí vždy riešiť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (je to orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a súd. Ak teda myslíš, že problémy vo vašej rodine sú natoľko závažné, neváhaj a obráť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne sa môžeš poradiť aj s niekým kompetentným v škole. Ak však tie problémy u vás nie sú až také závažné (ide napr. o odlišné názory, neschopnosť vzájomnej komunikácie), skús sa porozprávať so svojimi rodičmi alebo môžeš sama (i s rodičmi) skúsiť vyhľadať pomoc psychológa. Ty a aj Tvoji rodičia máte navzájom voči sebe práva, ale aj povinnosti. Keďže nie si plnoletá, z právneho pohľadu nie je možné, aby si tieto veci riešila sama a svojvoľne. Navyše takýto Tvoj svojvoľný odchod by mohol „narobiť“ ešte viac škody.

právnička Katarína P.matka ma vyhodila z domu na ulicu -som chory avypysany zo škol neviem si rady tulam sa po železničnej stanici na koho sa mam obratit ?? ma mama pravo ma vyhodit na ulicu  ????"
dušanko, 15 rokov, Nové Zámky

Ahoj, Dušanko,
my radíme len v pracovných dňoch a v pracovnom čase, vzhľadom na Tvoju otázku však reagujem ihneď. Samozrejme, že mama nemá právo Ťa vyhodiť na ulicu.  Porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. V tejto chvíli, teda v piatok neskoro večer, Ti odporúčam obrátiť sa ihneď na políciu, tiež môžeš využiť známe telefónne čísla 112 či 158. Odporúčať tiež môžem Linku detskej istoty: 116 111, ide o non-stop telefonickú poradenskú linku pre deti na Slovensku.
Do pozornosti dávam, že kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie
a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Dušanko, neviem z kade píšeš, ale určite ihneď kontaktuj dospelých, napr. z rodiny, kamarátov a ich rodičov a spolu sa obráťte na políciu. Neváhaj ani chvíľu.
Veľmi Ti držím palce.

právnička Henrieta
 


„Dobrý deň, chcel by som vedieť, aké mám povinnosti voči svojim rodičom ako maloletý .. ďakujem“
gama13


Ahoj,
povinnosti dieťaťa voči svojim rodičom upravuje zákon o rodine. Podľa tohto zákona dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa je ďalej povinné:
a) spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
b) plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a 
c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.
Verím, že plnenie vyššie uvedených povinností pre Teba nepredstavuje žiaden problém. Držím Ti palce, aby si s rodičmi vždy dokázal vychádzať čo najlepšie.

právnička Janka