Ty a ďalšie problémy

Radi by sme Ti poradili vo všetkom, čo Ťa trápi.  Ty aj Tvoji rovesníci sa zaujímate aj  o to, ako si prilepšiť k vreckovému a  nazbierať prvé pracovné skúsenosti. Trápia vás aj problémy so zdravím. Žiaľ , stretávate sa aj s vážnymi  problémami akými sú napríklad sebapoškodzovanie, požívanie alkoholu i iných drog, sexuálne zneužívanie, detská pornografia, ďalšie ohrozenia prinášajú nové technológie a nie každý ich vie odhadnúť a brániť sa proti nim.  Odpovede deťom k uvedeným problémom hľadaj v tejto rubrike.