Tlačová správa: Deň otvorených dverí v Kancelárii verejného ochrancu práv

10.12.2010

Deň otvorených dverí bude v Kancelárii verejného ochrancu práv v piatok dňa 10. decembra 2010. Právnici kancelárie budú v tento deň k dispozícii všetkým záujemcov od 8.00 hod. do 18.00 hod. Deň otvorených dverí v kancelárii ombudsmana sa bude konať po ôsmykrát. Verejný ochranca práv Pavel Kandráč so  spolupracovníkmi sa okrem prijímania občanov stretne na diskusiách so žiakmi a  študentmi viacerých škôl a tiež so seniormi. „Deti a seniori sú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré sa najťažšie dovolávajú uplatňovania a ochrany základných práv a slobôd,“ povedal Pavel Kandráč. Deň otvorených dverí  v Kancelárii verejného ochrancu sa koná v Medzinárodný deň ľudských práv. Medzinárodný deň ľudských práv  je významný dátum v histórii ľudstva. V tento deň, v roku 1948, Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá sa stala východiskom pre ďalšie nástroje na ochranu ľudských práv a slobôd človeka. Členské štáty OSN, poučené hrôzami 2. svetovej vojny, prijatím tejto normy deklarovali, že človek v jeho právach a dôstojnosti je najvyššou hodnotou, ktorú treba ctiť a chrániť.
Vítané u nás v Kancelárii verejného ochrancu práv ste aj Vy – všetky deti!
Zobraziť všetky