Svetový deň ľudských práv

10.12.2013

Dnes si pripomíname Svetový deň ľudských práv, ktorý súvisí s prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10. decembra 1948. Deklarácia a do nej zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť, sa vzťahujú na všetkých ľudí. Všeobecná deklarácia ľudských práv je živý dokument a týka sa všetkých ľudí, zdôrazňuje OSN.

Ako vníma tento deň OSN, a čo dnes považuje v oblasti ľudských práv za najdôležitejšie, si môžete prečítať v článku TU.

Podľa predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela "...v oblasti ľudských práv je niečo zhnité v štáte slovenskom," povedal to na národnej konferencii práve pri príležitosti tohto sviatku. 

Rudolf Chmel upozornil aj na to, že "...ukazuje sa, že sme pripustili, my politici, verejne činní ľudia, vrátane rezignovaných intelektuálov, akceptovanie celospoločenskej klímy charakterizovanej nenávisťou, rastom nenávisti a vášní, ktoré neponúkajú riešenia za dobrú vec, ale proti všetkému a všetkým, ktorí sú iní a slabší, na ktorých útočiť je pomerne jednoduché. Takýto jav, ktorý sme aj svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou dopustili, je však veľmi nebezpečný."

Viac o konferencii a o tom, čo na nej zaznelo, si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky