Súdnictvo priateľské voči dieťaťu

13.11.2012

Prednášky skúsených odborníkov z oblasti ochrany práv dieťaťa a rozsiahla diskusia medzi účastníkmi založená predovšetkým na ich praktických skúsenostiach - taký bol odborný seminár na tému podpory súdnictva priateľského voči dieťaťu na Slovensku.
Toto podujatie vzniklo z iniciatívy medzinárodnej organizácie PILnet (The Global Network for Public Interest Law) v spolupráci s organizáciou UNICEF a uskutočnil sa aj vďaka spolupráci s Nadáciou Pontis v rámci projektu advokáti pro bono s významnou podporou kancelárie Kinstellar.
Na tomto zaujímavom seminári sa aktívne zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová spolu s odborníkmi zo svojej kancelárie.

Zobraziť všetky